Õppetegevus

Akadeemia õppetegevuse aluseks on õppekavad.

Õppetöö korraldust, õppurite õigusi ja kohustusi reguleerivad dokumendid:

  1. Seadused ja määrused - vabariigi valitsuse, haridus- ja teadusministri tasemeõpet üldiselt reguleerivad seadused ja määrused.
  2. SKA õppetöö juhenddokumendid - siseministri määrused, SKA nõukogu otsused, rektori ja prorektori käskkirjad, mis reguleerivad akadeemia õppetööd.

Õppurid kasutavad erinevaid dokumentide vorme õppetegevuses.

Õppuritel on võimalus välismaal õppida ja osaleda vaba- ja valikainetes.

Täiendavalt on koostatud juhendid ja korrad lõputöö koostajale.

Tasuliste teenuste hinnad.

 E-post

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee