Sisekaitseakadeemia tasuliste teenuste tasumäärad õppuritele

Makse rekvisiidid leiate siit.

Sisekaitseakadeemia tasuliste teenuste tasumäärad õppuritele alates 01.01.2015:

TeenusPaikuseVäike-MaarjaMurasteKase
MAJUTUS    
1 öö kadetile3,403,403,404,50
paketihind statsionaarses õppevormis õppivale kadetile 1 kuu34,0034,0054,0054,00
paketihind statsionaarses õppevormis õppivale kadetile 1 öö 1)1,501,502,002,00
     
KIRJASTUSTEGEVUS    
Paljundamine ja printimine, sh    
1-poolne A40,040,040,040,04
2-poolne A4 0,060,060,060,06
1-poolne A30,080,080,080,08
2-poolne A30,140,140,140,14
Skaneerimine A3 ja A40,010,010,010,01
Konspekti vahaköite valmistamine1,601,601,601,60
Lõputöö köitmine6,506,506,506,50
Null (0) väärtusega teavikute hüvitamine10,0010,0010,0010,00
Lugejakaardi duplikaadi väljastamine3,203,203,203,20
     
ÕPPETÖÖS OSALEMINE    
Eksami sooritamine 3)50,0050,0050,0050,00
Eksternina/vabakuulajana õppeaine läbimise eest ilma eksami/arvestuse sooritamiseta 1 EAP kohta 4)30,0030,0030,0030,00
Eksternina/vabakuulajana õppeaine läbimise eest koos eksami/arvestuse sooritamisega 1 EAP kohta 5)30,0030,0030,0030,00
Kõrgharidustaseme õppe õppekulude osalise hüvitamise määr 1 EAP kohta 6)30,0030,0030,0030,00
SKA diplomi duplikaadi väljaandmine 3,003,003,003,00
SKA akadeemilise õiendi või hinnetelehe duplikaadi väljaandmine10,0010,0010,0010,00
SKA kutsekeskhariduse lõputunnistuse ja hinnetelehe väljaandmine 3,003,003,003,00
Ingliskeelse akadeemilise õiendi (diploma supplement) vormistamise tasu 7)16,0016,0016,0016,00

1) Päevahinda rakendatakse vastavalt majutamise korrale
2) Politsei valdkonna õppekavadel, kus lõpetamise tingimuseks on lõpueksami sooritamine, makstakse lõpueksami sooritamise tasu vastavalt kalkulatsioonidele tegelike kulude alusel eraldi komisjoni kokkukutsumise korral
3) Teise järeleksami/järelarvestuse sooritamine või eksternina eksami/arvestuse sooritamine või eksternina praktika kaitsmine
4) Eksternina/vabakuulajana õppeaine läbimise eest ilma eksami/arvestuse sooritamiseta
5) Eksternina/vabakuulajana/akadeemilisel puhkusel olemise ajal õppeaine läbimise eest koos eksami/arvestuse sooritamisega või eksternina praktika läbimise ja kaitsmise eest
6) Üliõpilasele, kes õpib täiskoormusega õppekaval, mille õppekeel on eesti keel ja ei ole algavaks semestriks täitnud kumulatiivselt eelmistel semestritel õppekava kohaselt täitmisele kuuluvat õppe mahtu või osakoormusõppes õppivale üliõpilasele või RakKKS § 27 lg 7 nimetatud isikule
7) Enne 2002/2003. õppeaastat lõpetanud üliõpilasele
 

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee