Asud siin: Sisseastujale

Sisekaitseakadeemiast

Sisekaitseakadeemia on siseministeeriumi haldusala kõrgkool, mis valmistab kutse-, kõrg-, ja magistrihariduse tasemel ette spetsialiste laiale ringile sisejulgeolekuasutustele (sh politseile, piirivalvele, päästealale, samuti justiits- ning maksu- ja tollisüsteemile). Viime neis valdkondades läbi ka teadus- ja arendustööd ning pakume juba töötavatele spetsialistidele täiendkoolitust kõigis erialastes küsimustes.

Akadeemial on lisaks Tallinnas Pirita Kosel asuvale õppehoonele õppekeskused veel  Pärnumaal Paikusel (politsei- ja piirivalvekolledži Paikuse kool) ning Lääne-Virumaal Väike-Maarjas (päästekolledži päästekool). Kõigis õppekeskustes on õpilastele loodud mugavad õppe- ja olmetingimused. Näiteks on võimalik külastada akadeemia hea erialakirjandusega raamatukogu, kasutada nii arvutiklassides kui ka juhtmevabalt tasuta Internetti, lisaks õppekavale õppida võõrkeeli, teha sporti, käia tantsukursustel ning osaleda aastaringselt põnevatel kooliüritustel.

Kõigil akadeemias õppijail on kogu õpiaja jooksul võimalus elada õppehoonete vahetus läheduses asuvas ühiselamus, kus samuti on kõik tingimused nii puhkamiseks kui ka õppetööks.

Lõpetanud asuvad tööle Siseministeeriumi, Justiitsministeerium, Rahandusministeeriumi haldusalas ja mujal avalikus teenistuses. Pärast kõrghariduse saamist on noortel võimalik edasi õppida magistriõppes

Ootame meile õppima või koostööle igaüht, kes tahab oma riiki ausalt teenida, lähtudes akadeemia lipukirjast - Verbis Aut Re! (sõna või teoga ldk). 
   

  

 

 

Oled huvitatud Sisekaitseakadeemia õppimisest? Soovid saada informatsiooni avatud uste päevade, vastuvõtu, kehaliste eelkatsete ja muude põnevate ürituste kohta? Siis täida allolev vorm!

* nõutud väli

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee