2017. õppeaasta vastuvõtu ajakava

Kutse- ja rakenduskõrgharidusõpe 
 

21. - 22.03.2017

Kadetivarjupäevad
22.03.2017
Avatud uste päev Sisekaitseakadeemias
23.03.2017Kehalised katsed ja eesti keele oskuse testimine
27.05.2017Kehalised katsed ja eesti keele oskuse testimine
19.06 - 29.06.2017Avalduste esitamine SAISis
19. - 22.06 ja 26. - 29.06.2017
Avalduste vastuvõtt Sisekaitseakadeemia raamatukogus kl 9 - 16
3.07.2017Eesti keele oskuse testimine
4.07.2017Kehalised katsed
4. - 6.07.2017

Päästekorraldaja eriala kutsesobivusvestlus, sh vene keele oskuse testimine.

  
5. - 7.07.2017

Tolli ja maksunduse eriala kutsesobivusvestlused

10. - 11.07.2017Justiitskolledži erialade kutsesobivusvestlused
11. - 14.07.2017Politsei- ja piirivalvekolledži erialade kutsesobivusvestlused Tallinnas, Kase 61 (paralleelselt töötavad 4 komisjoni prefektuuride kaupa)
 
Konkursi edukalt läbinute paremusjärjestused avalikustatakse erialade kaupa esimesel võimalusel.
 
31.07 - 11.08.2017                              Eesti keele intensiivkursus. Vene keele intensiivkursus algajatele
 

Magistriõpe

21.06 ja 30.06.2017 Inglise keele oskuse testimine kell 10.00 B-232
10. - 14.07.2017Sisseastumisvestlused rektoraadi saalis
Lisainfo www.sisekaitse.ee/vastuvott-magistrioppesse/
 

Lisainformatsioon: 

Telefon: 513 82 95 
E-post: vastuvott at list dot sisekaitse dot ee
www.facebook.com/sisekaitseakadeemia

 

 

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee