Vastuvõtt Sisekaitseakadeemiasse

 Akadeemias õpetatavad erialad

Kõrgharidusõppe erialad:

 

 Magistriõppe erialad

Kutseõppe erialad:

 

 

 

Kandideerida saab maksimaalselt kahele erialale. Kahele erialale kandideerides tuleb esitada kaks eraldi avaldust ning märkida erialade esimene ja teine eelistus.

Sisekaitseakadeemiasse õppima asumise eeldusteks on:

- Eesti kodakondsus
- eesti keele piisav oskus: eesti keele riigieksam min 40 p või kohapeal sooritatud keeletesti tulemus min 40 p
- kehalistes katsetes lävendi ületamine


Kandidaatide pingerea moodustavad:
- gümnaasiumi lõputunnistuse 3 hinde (eesti keel, matemaatika, võõrkeel) keskmine – 50 p
- kutsesobivusvestlus – 50 p
- mõnedel erialadel annavad lisapunkte sisekaitselise eelkoolituse läbimine (max 10 p) ja kehaliste katsete tulemused (max 6 p)

Olulised kuupäevad

Avalduste vastuvõtt Sisekaitseakadeemiasse toimub 20.-30. juuni 2016. Avaldusi saab esitada SAIS-is ja Sisekaitseakadeemias kohapeal aadressil Kase 61, Tallinn.

Kehalised eelkatsed ja eesti keele testimine toimub 28. mail 2016. Registreeri siit

Katsetele ja testimisele tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument - ID-kaart, juhiluba või pass!


Vaata täpsemalt

Vastuvõtu ajakava

Vastuvõtukatsed

Avalduste ja dokumentide esitamine 

Pingeridade jälgimine ja õppimatuleku kinnitamine

Korduma kippuvad küsimused
 

Sisekaitseakadeemiasse vastuvõtu tingimuste ja korraga saad tutvuda siin.
 

Lisainformatsioon:
Telefon: 513 82 95
E-post: vastuvott at list dot sisekaitse dot ee
www.facebook.com/sisekaitseakadeemia

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee