Vastuvõtt Sisekaitseakadeemiasse

Akadeemias õpetatavad erialad

 

kõrgharidusõppe erialad:

kutseharidusõppe erialad:

Korrektsiooni eriala, vanglateenistus
korrektsioon
20 õppekohta

 

Patrullpolitseiniku eriala, politsei
politseiametnik (sh piirivalvur)
50 õppekohta


Tolli ja maksunduse eriala, MTA
toll ja maksundus
maksunduse õppesuund 15 kohta,
tolli õppesuund 15 kohta 

 

Vanglaametniku eriala

vanglaametnik
10 õppekohta

 

 

Politseiteenistuse eriala, politsei
politseiteenistus
korrakaitse õppesuund 50 õppekohta

 

 

Päästekorraldaja eriala, Häirekeskus
päästekorraldaja
20 õppekohta

 

 

Päästeteenistuse eriala, päästeteenistus
päästeteenistus
ainult ametkondlik suunamine 

 

Päästja eriala
päästja
ainult ametkondlik suunamine
 

 

 

 


 

magistriõppe eriala:

Päästemeeskonna juht
päästemeeskonna juht
ainult ametkondlik suunamine

 
Sisejulgeoleku magistriõpe, magistriõpe
sisejulgeoleku magistriõpe
30 õppekohta
 

 

 

 
 


Kandideerida saab maksimaalselt kahele erialale. Kahele erialale kandideerides tuleb esitada kaks eraldi avaldust ning märkida erialade esimene ja teine eelistus.

Sisekaitseakadeemiasse õppima asumise eeldusteks on:

- Eesti kodakondsus;
- eesti keele piisav oskus: eesti keele riigieksam vähemalt 40 punkti või kohapeal sooritatud keeletestimise tulemus vähemalt 40 punkti;
- kehalistes katsetes lävendi ületamine.


Kandidaatide pingerea moodustavad:
- gümnaasiumi lõputunnistuse 3 hinde (eesti keel, matemaatika, võõrkeel) keskmine – 50 punkti;
- kutsesobivusvestlus – 50 punkti;
- mõnedel erialadel annavad lisapunkte sisekaitselise eelkoolituse läbimine (kuni 10 punkti) ja kehaliste katsete tulemused (kuni 6 punkti).

Olulised kuupäevad

Avalduste vastuvõtt Sisekaitseakadeemiasse toimub 19.-29. juuni 2017. Avaldusi saab esitada SAIS-is ja Sisekaitseakadeemia raamatukogus aadressil Kase 61, Tallinn. Avalduste vastuvõtt raamatukogus on avatud 19. - 29. juunil tööpäevadel kl 9 - 16, suletud 23. ja 24. juunil.

Eesti keele testimine toimub 3. juulil kl 10 ja kl 13. Kehalised katsed toimuvad 4. juulil. Registreermine SAISi kaudu koos sisseastumisavalduse esitamisega.

Katsetele ja testimisele tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument - ID-kaart, juhiluba või pass!


Vaata täpsemalt

Vastuvõtu ajakava

Vastuvõtukatsed

Avalduste ja dokumentide esitamine 

Pingeridade jälgimine ja õppimatuleku kinnitamine

Korduma kippuvad küsimused
 

Sisekaitseakadeemiasse vastuvõtu tingimuste ja korraga saad tutvuda siin
 

Lisainformatsioon:
Telefon: 513 82 95
E-post: vastuvott at list dot sisekaitse dot ee
www.facebook.com/sisekaitseakadeemia

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee