Politseiametniku eriala vastuvõtt

50 õppekohta

Politseiametniku õppekava läbimine annab piisavad teadmised töötamiseks Politsei- ja Piirivalveametis. Õppekava lõpetajal on teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada patrullpolitseiniku või piirivalvurina, kes tagavad avalikku korda, viivad läbi piirikontrolli piiripunktides ning menetlevad enamlevinud väärtegusid.

Õppetöö toimub vaheldumisi politsei- ja piirivalvekolledžis Paikusel ja Tallinnas Kase tänaval, on statsionaarses vormis (koolipõhine õpe) ja kestab 1,5 aastat (100 EKAP’it). Õpe on eestikeelne ja lõpeb lõpueksami sooritamisega.

Üle poole õppetöö mahust moodustab praktika ja praktiline töö. Praktika toimub enamasti  Ida Prefektuuris, vaid maismaapiiri praktika toimub Lõuna Prefektuuris.

Piirivalvuri kutsetunnistuse saamiseks tuleb õppe käigus läbida valikmoodul  "Merel ja piiriveekogul otsingu- ja päästetööde läbiviimine" ning sooritada piirivalvuri kutseeksam.

Politseiametniku õppekava lõpetaja saab soovi korral jätkata õpinguid politseiteenistuse õppekaval (rakenduskõrgharidus) kaugõppes ja kutseõppes õpitut saab arvestada politseiteenistuse õppekava täitmisel (VÕTA).

Kandideerimistingimused:

  • Eesti kodakondsus;
  • keskharidus või sellele vastav haridustase.

Vastuvõtukatsed:

Muud vastuvõtutingimused:

  • taustakontrolli läbimine (vajalik täita isikuankeet, mis lisatakse avalduse juurde);
  • vastavus politseiametniku tervisenõuetele. Selleks suunatakse vastuvõetuks osutunud kandidaadid pärast õppimatuleku kinnitamist tervisekontrolli. Tervisekontrolli ei pea minema, kui on olemas viimase kahe viimase aasta jooksul välja antud kaitseväe tervisetõend.

Sisseastumisavalduse saab esitada 19.06 - 29.06.2017 SAISi vahendusel aadressil www.sais.ee või akadeemias, Kase tn 61. SAISi avalduse juurde tuleb kindlasti lisada täidetud ja digiallkirjastatud isikuankeet, kuid teised nõutavad dokumendid esitatakse sügisel vahetult enne õppimatulekut politsei- ja piirivalvekolledžisse.

 

KANDIDAATIDE PAREMUSJÄRJESTUSE KUJUNEMINE

Patrull

Vastu võetakse pingerea alusel vastavalt õppekohtade arvule. Pingerida moodustub gümnaasiumi lõputunnistuse kolme õppeaine - matemaatika, emakeel, võõrkeel - 50-punkti süsteemi teisendatud keskmise hinde (kuni 50 punkti) ja kutsesobivusvestluse tulemuse põhjal (kuni 50 punkti). Kuni 6 lisapunkti on võimalik teenida kehaliste katsete eest, kuni 10 lisapunkti gümnaasiumis läbitud sisekaitseõppe eest ning kuni 10 lisapunkti tippsportlike saavutuste eest. Seega maksimaalne punktisumma on 126 p.

 

  Uurija

 

Lisainformatsioon:

Vastuvõtu ajakava

SAISis kandideerimine ja tulemustest teavitamine

Sisekaitseakadeemiasse vastuvõtmise tingimused ja kord

 
Loe miks peaks tulema politsei- ja piirivalvekolledžisse

Info telefonil 513 82 95
E-post: vastuvott@list.sisekaitse.ee

 

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee