Piirivalvuri eriala vastuvõtt

Piirivalvuri eriala kutseõppe kestus on 1 aasta. Õppekava maht on 45 nädalat ja õpe toimub eesti keeles päevaõppe vormis. Õpe toimub Politsei- ja Piirivalvekolledži Paikuse ja Muraste koolis, õppetöö algab Paikusel.

Nõuded kandidaatidele:

  • Keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon
  • Eesti kodakondsus

Sisseastumisavaldus esitada SAISi vahendusel aadresil www.sais.ee või tuuakse dokumentide esitamise perioodil akadeemiasse.

Nõutavad dokumendid (koopiad) on:

SAISi vahendusel (www.sais.ee) sisseastumisavalduse esitanud ja vastuvõetuks osutunud kandidaadid esitavad nõutud dokumendid tutvumispäevadel Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledžisse, v.a politseteenistusse võtmise ankeet, mis tuleb edastada dokumentide esitamise perioodil.

Vastu võetakse pingerea alusel vastavalt õppekohtade arvule. Pingerida moodustub gümnaasiumi lõputunnistuse kolme õppeaine (matemaatika, emakeel, võõrkeel) 50-punkti süsteemi teisendatud keskmise hinde (max 50 punkti) ja vestluse tulemuse põhjal (max 50 punkti).

Akadeemias (Kase t 61, Tallinn) sooritatakse:

Eesti keele taseme testimine. Testi sooritavad järgmised kandidaadid:

  • kes ei ole saanud riigieksami eesti keel (eestikeelne kirjand!) hindeks vähemalt 40 punkti
  • kes ei ole üldse sooritanud riigieksamit eesti keel (eestikeelset kirjandit!)
  • kelle gümnaasiumi õppekeel ei olnud eesti keel.

Kehalised katsed. Katsetele lubatakse kandideerijad, kes on läbinud eesti keele taseme testimise või sooritanud eesti keele riigieksami vähemalt 40 punktile.

Kutsesobivuse vestlusele kutsutakse gümnaasiumi lõputunnistuse kolme aine (emakeel, matemaatika, A-võõrkeel) keskmise hinde põhjal kujuneva pingerea ja eesti keele taseme testimise ning kehalised katsed edukalt läbinud kandideerijad. Vestlused toimuvad prefektuurides ja nimekirjad vestlusele kutsutavate ning täpse kuupäeva kohta avaldame kodulehel.

Enne immatrikuleerimist läbivad õppimissoovi kinnitanud kandidaadid tervisekontrolli.

Lisainformatsioon:

Vastuvõtu ajakava

SAISis kandideerimine ja tulemustest teavitamine

Sisekaitseakadeemiasse vastuvõtmise tingimused ja kord

Informatsioon dokumentide vastuvõtuperioodil: Maarja Bachmann, tel. 670 7430; e-post:  maarja dot bachmann at sisekaitse dot ee

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee