Täis- ja osakoormusõppes õppimine

Sisekaitseakadeemias saab 2017.a kandideerida täis- või osakoormusõppesse sisejulgeoleku  õppekava (magistriõpe) puhul. Teistele õppekavadele toimub vastuvõtt ainult täiskoormusõppesse.

Täiskoormusõpe:

  • Täiskoormusega õppes täidab üliõpilane iga õppeaasta lõpuks õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahust kumulatiivselt vähemalt 75 protsenti (45 EAP).
  • Täiskoormusega õppekohal on õpingute alustamine tasuta. Ka edaspidiseks tasuta õppimiseks tuleb üliõpilasel iga semester sooritada õppeaineid 30 EAP eest. Õppeteenustasu arvestus toimub semestripõhiselt. Kui üliõpilasel on semestri lõpus sooritatud vähem kui 30 EAP-d, tuleb puudu olevate ainepunktide eest maksta õppeteenustasu.
  • Õppeteenustasu semestris täitmata jäänud ühe ainepunkti (1 EAP) eest on 30 eurot.

 Osakoormusõpe:

  • Osakoormusõppes täidab üliõpilane iga õppeaasta lõpuks õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahust kumulatiivselt 50 kuni 75 protsenti (30 - 45 EAP).
  • Osakoormusega õppekohal õppimine on tasuline.
  • Õppeteenustasu ühe ainepunkti (1 EAP) eest on 30 eurot.
  • Osakoormusega õppimise soovi määrab kandideerija sisseastumisavaldusel.

 

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee