Eesti keele taseme testimine

Nõuetekohase eesti keele oskuse tagamiseks peavad kandidaadid läbima eesti keele taseme testimise. Test loetakse automaatselt sooritatuks, kui kandidaadi eesti keele riigieksami tulemus on vähemalt 40 punkti.

Eesti keele riigieksamit mittesooritanud või need, kelle tulemus on alla 40 punkti, läbivad Sisekaitseakadeemias eesti keele taseme testimise, mille rõhuasetus on eesti keele kirjalikul väljendusoskusel.

Eesti emakeelega sisseastujad kirjutavad essee etteantud teemal.

Eesti keelest erineva emakeelega sisseastujad kirjutavad ümberjutustuse.

Eesti keele taseme testimist korraldab Sisekaitseakadeemia keelekeskus. Eesti keele oskust hinnatakse lävendipõhiselt ning testide lävend on 40 punkti.

Keelekeskus korraldab eesti keelest muu emakeelest sisseastujatele eesti keele tasemetestimise ettevalmistava kursuse 30.06.14 – 04.07.14. Kursuse viimasel päeval on võimalik sooritada sisseastumistestimine.


Kursus on tasuline. Täpsem info siit:

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee