Vastuvõtukatsed

NB! Registreerimine (vorm allpool) 23. märtsi vastuvõtukatsetele on avatud kuni 20.03.2017.

Sisekaitseakadeemiasse sisseastumisel on lisaks avalduse esitamisele vajalik läbida vastuvõtukatsed veendumaks, et tulevane kadett saab keeleliselt õpingutega hästi hakkama, on tugev ja terve, motiveeritud õppima ning sobiv valitud erialale. 

Seetõttu eeldame kandideerijatelt:

NB! Tolli ja maksunduse erialal 2017. aastal enam kehalisi katseid ei ole.

Eesti keele oskuse testimine toimub 23. märtsil27. mail ja  3. juulil. Kehalised katsed toimuvad 23. märtsil, 27. mail ja 4. juulil. Eesti keele testi ja kehalisi katseid on võimalik sooritada kokku kolmel korral ja arvestame kõige viimasena sooritatud tulemust. Kehaliste katsete alasid tuleb sooritada komplektina, st ühtki ala eraldi uuesti sooritada ei saa.

Juulikuu katsetele registreeritakse kõik, kes on juuni lõpus sisseastumisavalduse esitanud ning enda katsetel osalemise avaldusse märkinud.

Info vastuvõtukatsete kohta tel 6965403 või 513 82 95.

TERVISEKONTROLL

Politsei- ja piirivalvekolledžis ja justiitskolledžis õppimissoovi kinnitanud kandidaadid läbivad enne immatrikuleerimist tervisekontrolli.

Politsei- ja piirivalvekolledžisse õppima asumiseks peab olema kehtiv tervisetõend. Selleks suunatakse õppimatulekut kinnitanud kandidaadid tervisekontrolli. Tervisekontrollide teostamise aluseks on Vabariigi Valitsuse 17.12.2009 määrus nr 212 „Politseiametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded“.

Tervisekontrolli ei pea läbima need isikud, kes on läbinud kaitseväe arstliku komisjoni (viimase kahe aasta jooksul) või töötervishoiuarsti läbi viidud tervisekontrolli, mis vastab Vabariigi Valitsuse 17.12.2009 määrus nr 212 §-des 2–5 ja § 8 lõikes 5 kehtestatud nõuetele ja kellel on kehtiv tervisetõend nimetatud kontrollide kohta.

Tervisekontrolli tõendeid võivad kandidaadid saata 20.06. – 11.07.2017 e-posti aadressile Maarja dot Bachmann at sisekaitse dot ee või esitada  kutsesobivuse vestluse ajal paberkandjal õppekorralduse spetsialistile.

 

Registreerumine 23. märtsi kehalistele eelkatsetele ja eesti keele oskuse testimisele

Eesnimi *
Perekonnanimi *
e-post *
Registreerujatele saadetakse e-postile registreerumise kinnitus
Telefon
Isikukood
Isikukoodi vajab spordikeskus, et tagada sama kandidaadi tulemuste arvestamine SAIS-s dokumentide esitamise järel
Eesti keele test
Kui soovid tulla eesti keele taseme testimisele
Vali grupp, kui sooritad eesti keele testi
Palun vasta, kui sooritad Eesti keele testi
Kehaliste eelkatsete kellaaeg, millal tulete
2017. aasta kandidaatidele on välja pakutud kaks algusaega. Palun valige endale sobivam
Vastutan enda tervisliku seisundi eest kehaliste katsete sooritamise ajal *
1500 m jooksu aeg
Kirjutage aeg, millega eeldate, et olete võimeline 1500 m läbima. See on vajalik osalejate paremaks jaotamiseks jooksudesse
Soovin liituda SKA sisseastujate infolistiga
Infolistiga liitunutele saadetakse e-postile sisseastujatele mõeldud infokirju
Kontrollkood
Sisestage sümbolid, mida näete pildil. See on vajalik spämmirobotite vältimiseks | Kuva uus kood

Vaata pilti, et kuidas jõuda Kase tänavalt kõige kiiremini Lasnamäe kergejõustikuhalli

Vastuvõtukatsed 2016

 

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee