Vastuvõtukatsed

AVATUD ON REGISTREERIMINE 27. mai eelkatsetele - eesti keele oskuse testimisele ja kehalistele katsetele. Registreerimisvormi leiate selle lehekülje alumisest osast. Eelkatsed annavad võimaluse sooritada kehalised katsed ja eesti keel juba enne sisseastumisavalduse esitamist. Registreerimisvorm suletakse 26. mail kl 12.

27. mai eesti keele oskuse testimine algab kl 10 ja kehalised katsed kl 12. Mõlemad toimuvad Tallinnas, Kase tn 61.

Sisekaitseakadeemiasse sisseastumisel on lisaks avalduse esitamisele vajalik läbida vastuvõtukatsed veendumaks, et tulevane kadett saab keeleliselt õpingutega hästi hakkama, on tugev ja terve, motiveeritud õppima ning sobiv valitud erialale. 

Seetõttu eeldame kandideerijatelt:


Eesti keele oskuse testimine toimub 27. mail ja  3. juulil. Kehalised katsed toimuvad  27. mail ja 4. juulil. Eesti keele testi ja kehalisi katseid on võimalik sooritada kokku kolmel korral (esimene toimunud) ja arvestame kõige viimasena sooritatud tulemust. Kehaliste katsete alasid tuleb sooritada komplektina, st ühtki ala eraldi uuesti sooritada ei saa.

Juulikuu katsetele registreeritakse kõik, kes on juuni lõpus sisseastumisavalduse esitanud ning enda katsetel osalemise avaldusse märkinud.

Info vastuvõtukatsete kohta tel 6965403 või 513 82 95.

TAUSTAKONTROLL

Päästekorraldaja, politseiametniku, politseiteenistuse, vanglaametniku ja korrektsiooni erialadel on vajalik läbida taustakontroll. Taustakontrollis osalemiseks tuleb kandidaadil täita vastav isikuandmete ankeet ning lisada see sisseastumisavalduse juurde. Kui kandidaat ei läbi taustakontrolli edukalt, antakse sellest teada hiljemalt vahetult peale kutsesobivusvestlust.

TERVISEKONTROLL

Politsei- ja piirivalvekolledžis ja justiitskolledžis õppimissoovi kinnitanud kandidaadid läbivad enne immatrikuleerimist tervisekontrolli.

Politsei- ja piirivalvekolledžisse õppima asumiseks peab olema kehtiv tervisetõend. Selleks suunatakse õppimatulekut kinnitanud kandidaadid tervisekontrolli. Tervisekontrollide teostamise aluseks on Vabariigi Valitsuse 17.12.2009 määrus nr 212 „Politseiametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded“.

Tervisekontrolli ei pea läbima need isikud, kes on läbinud kaitseväe arstliku komisjoni (viimase kahe aasta jooksul) või töötervishoiuarsti läbi viidud tervisekontrolli, mis vastab Vabariigi Valitsuse 17.12.2009 määrus nr 212 §-des 2–5 ja § 8 lõikes 5 kehtestatud nõuetele ja kellel on kehtiv tervisetõend nimetatud kontrollide kohta.

Tervisekontrolli tõendeid võivad kandidaadid saata 20.06. – 11.07.2017 e-posti aadressile Maarja dot Bachmann at sisekaitse dot ee või esitada  kutsesobivuse vestluse ajal paberkandjal õppekorralduse spetsialistile.

 

Registreerumine 27. mai kehalistele eelkatsetele ja eesti keele oskuse testimisele

Eesnimi *
Perekonnanimi *
e-post *
Registreerujatele saadetakse e-postile registreerumise kinnitus.
Telefon
Isikukood *
Vajame, et tagada sama kandidaadi tulemuste arvestamine SAISis dokumentide esitamise järel.
Eesti keele testil osalemine *
Minu emakeel on *
Kehalistel katsetel osalemine *
Kehalised katsed algavad kl 12 Sisekaitseakadeemias, Kase tn 61.
Vastutan enda tervisliku seisundi eest kehaliste katsete sooritamise ajal *
1500 m jooksu aeg
Kirjutage aeg, millega eeldate, et olete võimeline 1500 m läbima. See on vajalik osalejate paremaks jaotamiseks jooksudesse.
Soovin liituda SKA sisseastujate infolistiga
Infolistiga liitunutele saadetakse e-postile sisseastujatele mõeldud infokirju
Kontrollkood
Sisestage sümbolid, mida näete pildil. See on vajalik spämmirobotite vältimiseks | Kuva uus kood

 Katsete ajaks on võimalik broneerida tuba Sisekaitseakadeemia ühiselamus. Info ja tubade broneerimine: Katrin Salumets, katrin dot salumets at sisekaitse dot ee, tel. 6965339

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee