Vastuvõtukatsed

Sisekaitseakadeemiasse sisseastumisel on lisaks avalduse esitamisele vajalik läbida katsed, et saaksime olla kindlad, et tulevane kadett saab keeleliselt õpingutega hästi hakkama, on tugev ja terve, motiveeritud õppima ning sobiv valitud erialale. 

Seetõttu eeldame kandideerijatelt:

Eelkatsete täpseid tulemusi küsi tel 6965403 või 513 82 95. Pärast sisseastumisavalduse esitamist on tulemusi ning enda paiknemist pingereas võimalik jälgida SAIS-is.

Tervisekontroll:

Politsei- ja piirivalvekolledžis ja justiitskolledžis õppimissoovi kinnitanud kandidaadid läbivad enne immatrikuleerimist tervisekontrolli.

Politsei- ja piirivalvekolledžisse õppima asumiseks peab olema kehtiv tervisetõend. Selleks suunatakse õppimatulekut kinnitanud kandidaadid tervisekontrolli. Tervisekontrollide teostamise aluseks on Vabariigi Valitsuse 17.12.2009 määrus nr 212 „Politseiametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded“.

Tervisekontrolli ei pea läbima need isikud, kes on läbinud kaitseväe arstliku komisjoni või töötervishoiuarsti läbi viidud tervisekontrolli, mis vastab Vabariigi Valitsuse 17.12.2009 määrus nr 212 §-des 2–5 ja § 8 lõikes 5 kehtestatud nõuetele ja kellel on kehtiv tervisetõend nimetatud kontrollide kohta.

 

Tervisekontrolli tõendeid võivad kandidaadid saata 20.06. – 11.07.2016 e-posti aadressile Maarja dot Bachmann at sisekaitse dot ee või esitada  kutsesobivuse vestluse ajal paberkandjal õppekorralduse spetsialistile.

 

Kehalised eelkatsed ja eesti keele sisseastumistest 28. mail

Laupäeval, 28. mail toimuvad Sisekaitseakadeemia kehalised eelkatsed ja eesti keele sisseastumistest. Kehalistel eelkatsetel ja eesti keele sisseastumistestil osalemiseks on vaja end registreerida. Eesti keele test algab kl 10, kehaliste katsete sooritamiseks on võimalik valida kahe aja vahel - kl 10 või kl 13. Palume valida, kas registreerute eesti keele sisseastumistestile, kehalistele eelkatsetele või mõlemale.
NB! Kes tulevad kell 10.00 eesti keele sisseastumistesti tegema, siis peale seda võib kohe kehalistele katsetele minna. 

28. mai kehalised katsed toimuvad Sisekaitseakadeemia spordihoones ja väljakul Tallinnas, Kase 61.

Kehalised eelkatsed:

Sisekaitseakadeemia kehalised katsed 28. mail 2016 kell 10.00 ja 13.00 on akadeemiasse kandideerijaile teised kehalised eelkatsed, mis annavad sisseastujatele võimaluse sooritada kehalised katsed enne suvist vastuvõtuaega.

Järgmine (ja viimane) kehaliste katsete sooritamise võimalus on teisipäeval, 5. juulil Sisekaitseakadeemias (Tallinn, Kase 61) ning sellele ei ole eraldi registreerimist, kõik sisseastumisdokumentide esitajad kantatakse automaatselt ka katsete nimeirjadesse.

Eelkatsetel on võimalik osaleda mõlemal korral. Juhul, kui esimestel eelkatsetel täideti kõigi alade lävendnõuded, saab suurema punktisumma taotlemiseks katseid küll uuesti teha, kuid sooritada tuleb kõik alad ning konkursil läheb arvesse hilisema soorituse tulemus.

Kehalisi eelkatseid viib läbi SKA õppeosakond ning katsete positiivsed tulemused lähevad arvesse vastuvõtukonkursil osalemisel. Eelkatsetel lävendeid mitte täitnud saavad suvistel sisseastumiskatsetel 5. juulil uuesti kehalisi katseid sooritada.

Viimane registreerimise tähtaeg oli 22. mai 2016. Lisainfot saab vajaduse korral e-posti aadressilt epp dot jalakas at sisekaitse dot ee

Eesti keele sisseastumistest:

Eesti keele taseme testimineLaupäeval, 28. mail 2016 kell 10.00 on esimene võimalus tulla Sisekaitseakadeemiasse (Tallinn, Kase 61) tegema eesti keele sisseastumistesti. Eesti keele sisseastumistesti peavad tegema:

1) kõik eesti keelest erineva emakeelega sisseastujad;
2) eesti emakeelega sisseastujad, kes on saanud eesti keele riigieksamil alla 40 punkti.

Eelkatsetel osalemine annab sisseastujale võimaluse sooritada eesti keele test enne suvist vastuvõtuaega. Eesti keele sisseastumistesti teeb Sisekaitseakadeemia keelekeskus ning postiivne tulemus läheb arvesse vastuvõtukonkursil osalemisel. Need, kellel eelkatsetel eesti keele sisseastumistest ebaõnnestub, saavad suvistel (4. juuli) sisseastumiskatsetel testi uuesti sooritada.

Viimane registreerimise tähtaeg on 22. mai 2016. Lisainfot saab vajaduse korral e-posti aadressilt elen dot laanemaa at sisekaitse dot ee

Facebooki üritus, kust leida lisainfot

 Registreerimine on lõppenud!

Ootame Teid 28. mail vastuvõtu eelkatsetele.

 Katsete ajaks on võimalik broneerida tuba Sisekaitseakadeemia ühiselamus. Info ja tubade broneerimine: Katrin Salumets, katrin dot salumets at sisekaitse dot ee, tel. 6965339

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee