Eesti keele testimine

Nõuetekohase eesti keele oskuse tagamiseks peavad kandidaadid läbima eesti keele  testimise. Test loetakse automaatselt sooritatuks, kui kandidaadi riigieksami „Eesti keel“  tulemus on vähemalt 40 punkti.

Need, kes ei ole riigieksamit „Eesti keel“  sooritanud  või need, kelle tulemus on alla 40 punkti, läbivad Sisekaitseakadeemias eesti keele testimise, mille rõhuasetus on eesti keele kirjalikul väljendusoskusel.

Eesti emakeelega sisseastujad kirjutavad essee etteantud teemal.

Eesti keelest erineva emakeelega sisseastujad kirjutavad ümberjutustuse.

Eesti keele taseme testimist korraldab Sisekaitseakadeemia keelekeskus. Eesti keele oskust hinnatakse lävendipõhiselt,  testide lävend on 40 punkti.

 

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee