Vastuvõtukatsed

Sisekaitseakadeemiasse sisseastumisel on lisaks avalduse esitamisele vajalik läbida katsed, et saaksime olla kindlad, et tulevane kadett saab keeleliselt õpingutega hästi hakkama, on tugev ja terve, motiveeritud õppima ning sobiv valitud erialale. 

Seetõttu eeldame kandideerijatelt:

Eelkatsete täpseid tulemusi küsi tel 6965403 või 513 82 95.

Eesti keele testimine toimub 4. juulil (kl 10 ja kl 13) ja kehalised katsed 5. juulil. Registreerida saab koos sisseastumisavalduse esitamisega SAIS-is vahemikus 20. - 30. juuni 2016.

Pärast sisseastumisavalduse esitamist on tulemusi ning enda paiknemist pingereas võimalik jälgida SAIS-is. Edasine infovahetus toimub samuti SAISi kaudu.

Tervisekontroll:

Politsei- ja piirivalvekolledžis ja justiitskolledžis õppimissoovi kinnitanud kandidaadid läbivad enne immatrikuleerimist tervisekontrolli.

Politsei- ja piirivalvekolledžisse õppima asumiseks peab olema kehtiv tervisetõend. Selleks suunatakse õppimatulekut kinnitanud kandidaadid tervisekontrolli. Tervisekontrollide teostamise aluseks on Vabariigi Valitsuse 17.12.2009 määrus nr 212 „Politseiametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded“.

Tervisekontrolli ei pea läbima need isikud, kes on läbinud kaitseväe arstliku komisjoni või töötervishoiuarsti läbi viidud tervisekontrolli, mis vastab Vabariigi Valitsuse 17.12.2009 määrus nr 212 §-des 2–5 ja § 8 lõikes 5 kehtestatud nõuetele ja kellel on kehtiv tervisetõend nimetatud kontrollide kohta.

Tervisekontrolli tõendeid võivad kandidaadid saata 20.06. – 11.07.2016 e-posti aadressile Maarja dot Bachmann at sisekaitse dot ee või esitada  kutsesobivuse vestluse ajal paberkandjal õppekorralduse spetsialistile.

 

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee