Vastuvõtukatsed

Sisekaitseakadeemiasse sisseastumisel on lisaks avalduse esitamisele vajalik läbida katsed, et saaksime olla kindlad, et tulevane kadett saab keeleliselt õpingutega hästi hakkama, on tugev ja terve, motiveeritud õppima ning sobiv valitud erialale. 

Seetõttu eeldame kandideerijatelt:

Vastuvõtukatsete tulemusi ning enda paiknemist pingereas on võimalik jälgida SAIS-is.

Tervisekontroll:

Politsei- ja piirivalvekolledžis ja justiitskolledžis õppimissoovi kinnitanud kandidaadid läbivad enne immatrikuleerimist tervisekontrolli.

Politsei- ja piirivalvekolledžisse õppima asumiseks peab olema kehtiv tervisetõend. Selleks suunatakse õppimatulekut kinnitanud kandidaadid tervisekontrolli. Tervisekontrollide teostamise aluseks on Vabariigi Valitsuse 17.12.2009 määrus nr 212 „Politseiametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded“.

Tervisekontrolli ei pea läbima need isikud, kes on läbinud kaitseväe arstliku komisjoni või töötervishoiuarsti läbi viidud tervisekontrolli, mis vastab Vabariigi Valitsuse 17.12.2009 määrus nr 212 §-des 2–5 ja § 8 lõikes 5 kehtestatud nõuetele ja kellel on kehtiv tervisetõend nimetatud kontrollide kohta.

 

Kehalised eelkatsed ja eesti keele taseme testmine 28. mail

Laupäeval, 28. mail toimuvad Sisekaitseakadeemia kehalised eelkatsed ja eesti keele taseme testimine. Kehalistel eelkatsetel ja eesti keele taseme testimisel osalemiseks on vaja end registreerida. Palume valida, kas registreerute eesti keele taseme testimisele, kehalistele eelkatsetele või mõlemale.
NB! Kes tulevad kell 10.00 eesti keele taseme testi tegema, siis peale seda võib kohe kehalistele katsetele minna. 

Kehalised eelkatsed:

Sisekaitseakadeemia kehalised katsed 28. mail 2016 on akadeemiasse kandideerijaile teised kehalised eelkatsed, mis annavad sisseastujatele võimaluse sooritada kehalised katsed enne suvist vastuvõtuaega.

Järgmine kehaliste katsete sooritamise võimalus on teisipäeval, 5. juulil Sisekaitseakadeemias (Tallinn, Kase 61) ning selleks registreerumise avame mai alguses. Eelkatsetel on võimalik osaleda mõlemal korral. Juhul, kui esimestel eelkatsetel täideti kõigi alade lävendnõuded, saab suurema punktisumma taotlemiseks katseid küll uuesti teha, kuid sooritada tuleb kõik alad ning konkursil läheb arvesse hilisema soorituse tulemus.

Kehalisi eelkatseid viib läbi SKA õppeosakond ning katsete positiivsed tulemused lähevad arvesse vastuvõtukonkursil osalemisel. Eelkatsetel lävendeid mitte täitnud saavad suvistel sisseastumiskatsetel 5. juulil uuesti kehalisi katseid sooritada.

Viimane registreerimise tähtaeg on 22. mai 2016. Lisainfot saab vajaduse korral e-posti aadressilt epp dot jalakas at sisekaitse dot ee

Eesti keele taseme testimine:

Eesti keele taseme testimineLaupäeval, 28. mail 2016 on esimene võimalus tulla Sisekaitseakadeemiasse (Tallinn, Kase 61) tegema eesti keele sisseastumistesti. Eesti keele sisseastumistesti peavad tegema:

1) kõik eesti keelest erineva emakeelega sisseastujad;
2) eesti emakeelega sisseastujad, kes on saanud eesti keele riigieksamil alla 40 punkti.

Eelkatsetel osalemine annab sisseastujale võimaluse sooritada eesti keele test enne suvist vastuvõtuaega. Eesti keele sisseastumistesti teeb Sisekaitseakadeemia keelekeskus ning postiivne tulemus läheb arvesse vastuvõtukonkursil osalemisel. Need, kellel eelkatsetel eesti keele sisseastumistest ebaõnnestub, saavad kevadistel (28. mai) või suvistel (4. juuli) sisseastumiskatsetel testi uuesti sooritada.

Viimane registreerimise tähtaeg on 22. mai 2016. Lisainfot saab vajaduse korral e-posti aadressilt elen dot laanemaa at sisekaitse dot ee

Registreerimine avatakse aprilli viimasel nädalal!

 

Registreerumine kehalistele eelkatsetele ja eesti keele taseme testimisele

Eesnimi *
Perekonnanimi *
e-post *
Registreerujatele saadetakse e-postile registreerumise kinnitus
Telefon
Isikukood
Isikukoodi vajab spordikeskus, et tagada sama kandidaadi tulemuste arvestamine SAIS-s dokumentide esitamise järel
Eesti keele test
Kui soovid tulla eesti keele taseme testimisele
Vali grupp, kui sooritad eesti keele testi
Palun vasta, kui sooritad Eesti keele testi
Kehaliste eelkatsete kellaaeg, millal tulete
2016. aasta kandidaatidele on välja pakutud kaks algusaega. Palun valige endale sobivam
Vastutan enda tervisliku seisundi eest kehaliste katsete sooritamise ajal *
1500 m jooksu aeg
Kirjutage aeg, millega eeldate, et olete võimeline 1500 m läbima. See on vajalik osalejate paremaks jaotamiseks jooksudesse
Soovin liituda SKA sisseastujate infolistiga
Infolistiga liitunutele saadetakse e-postile sisseastujatele mõeldud infokirju
Kontrollkood
Sisestage sümbolid, mida näete pildil. See on vajalik spämmirobotite vältimiseks | Kuva uus kood

 Katsete ajaks on võimalik broneerida tuba Sisekaitseakadeemia ühiselamus. Info ja tubade broneerimine: Katrin Salumets, katrin dot salumets at sisekaitse dot ee, tel. 6965339

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee