Ants Kutti

Ants Kutti

Ants Kutti,
osakonnajuhataja asetäitja, tollikorralduse osakond

Minu erialahariduse tee algas Tallinna Majanduskoolis õpingutega õigusteaduses, spetsialiseerumisega tollindusele. Narva noorena soovisin tollis töötada juba ammu enne kooli algust. Minu suur motivatsioon teha kvaliteetset tollitööd on mind karjääriredelil aidanud üha kõrgemale, võimaldades panustada nii teabeosakonna, Narva piiripunkti, liikuvkontrollitalituse, kui ka Euroopa Komisjoni töögruppide töösse.

Laiad teadmised sisejulgeoleku valdkonnast. 

Nüüdseks olen lõpetanud ka Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku magistriõppe. Mind ajendas selleks enesetäiendusvajadus, aga ka teadmine Sisekaitseakadeemias antava hariduse heast tasemest. SKA magistriõpe oma tipp-spetsialistidest õppejõududega andis laiad teadmised sisejulgeoleku valdkonnast. Praegu, töötades Maksu- ja Tolliameti tollikorralduse osakonna juhataja asetäitjana piirikontrolli valdkonnas, võin öelda, et olen oma seniste valikutega väga rahul. Maksu- ja Tolliamet on ainuke Eesti jõustruktuur, mis on võtnud suunaks julge arengu ja innovaatilise lähenemise tööprotsesside hõlbustamisel. Me otsime reaalselt efektiivseid lahendusi ning väärtuslikke algatusi toetatakse väga.

Loe lisaks Maksu- ja Tolliameti kohta: 

 

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee