Politsehariduse seminar

Reedel, 16. juunil toimus Sisekaitseakadeemia (SKA) ning Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) koostöös politseihariduse seminar, kus tutvustati uusi kutse- ja kõrghariduses õppekavu. Samuti käis akadeemia välja uue haridusmudeli eelneva politseilise väljaõppeta kõrgharidusega inimestele, kes on PPA-sse tööle asumas.

Kui varasemalt pakkus SKA politsei- ja piirivalvekolledž kutseõpet kahel eraldi erialal (patrullpolitseinik ja piirivalvur), siis algavast õppeaastast alates saavad kutsehariduse kadetid universaalse ettevalmistuse nii tööks patrullpolitseinikuna kui piiril. See annab lõpetajatele suurema tööalase valikuvabaduse. Kõrgharidusõppes pööratakse edaspidi õpingute alguses suurt tähelepanu praktilise ettevalmistusele, ent säilib PPA vajadustest sõltuv spetsialiseerumine.

Muuhulgas käsitleti seminaril akadeemia õppekavade edasist arendamist ning suuremat koostöövajadust erinevate erialade spetsialistide vahel.  Ettekande politseiorganisatsiooni juhtimisest ja arendamisest tegi prof Priit Suve. Ühtlasi tehti kokkuvõte viimaste aastate vilistlaste ja nende otseste tööandjate tagasisidest. Mõlemad näevad politsei- ja piirivalvekolledžil arenguruumi nii praktilise kui ka teoreetilse ettevalmistuse edendamisel. Vilistlased andsid kolledžile viie punkti süsteemis üldhinnanguks 4,3 ja tööandjad 3,8.

Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaheri sõnul on Eesti inimene nõnda tark, et ta oskab politseinikult oodata ja küsida üha professionaalsemat abi. „Inimene tahab saada turvatunnet. Tema jaoks ei ole vahet, mida politseinik tema aitamiseks täpselt peab oskama, olgu selleks süüteomenetluse nüansside või Schengeni reeglite tundmine. Inimene tahab saada abi ja nõnda peame ka meie mõtlema. PPA on loodud inimest aitama ja see peab väljenduma ka meie haridusmudelis. Tänaval töötav ametnik peab olema piisavalt tark ja selleks, et olla hea politseinik, peab ta ennekõike olema hea inimene,“ ütles Vaher.

Sisekaitseakadeemia rektori Katri Raigi sõnul on ameti ootused haridusele akadeemia jaoks seaduseks. “Seminari kokkuvõtet võetakse igati tõsiselt ning järgmise akadeemilise aasta tegevussuundadeks on PPA peadirektori Elmar Vaheriga kokku lepitud õppejõudude teadmiste ja oskuste arendamine, samuti rotatsioonisüsteemi loomine ning praktikajuhendajate koolitus,” ütles Raik. Politsei- ja piirivalvekolledži töötajatele paneb rektor südamele õppemetoodika edendamist ja digitoe loomist. “Õppekava on vaid dokument, tehtud on väiksem osa tööst. Nüüd tuleb õppekava tegelikult ellu viia ning selleks soovin asjaosalistele pühendumust ja edu,” lisas Raik.

Konverents on järelvaadatav: I osa ja II osa

Ettekanded:

Politseihariduse arengud SKA õppekavaarenduse taustal - Sisekaitseakadeemia õppeprorektor Andres Pung

Politseiharidus kutse- ja kõrghariduse tasemel - Politsei- ja piirivalvekolledži direktor Priit Heinsoo

Vilistlaste ja tööandjate uuringu tulemused - HeiVäl OÜ konsultant Liisa Kesselmann

Politsei(juht) ja haridus - Politsei- ja piirivalvekolledži professor Priit Suve

Arutelu järeldused

 

 

Jaga |

Viimati muudetud: 29.06.2017 13:03

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee

Kalender