Euroopa pommieksperdid kogunesid Tallinnasse treeningule

Tallinnas toimus CEPOL-i, Europol-i, Sisekaitseakadeemia, ja Päästeameti Demineerimiskeskuse korraldatud Euroopa Liidu Pommigruppide võrgustiku (EEODN) rahvusvaheline erialakonverents ja praktiline treening. Osa võtsid  eksperdid 37 riigist ja kuuest rahvusvahelisest organisatsioonist. Sihtrühmaks olid keemiliste, bioloogiliste, radioloogiliste, tuuma- ja lõhkeainete spetsialistid ning koolitajad.

Hetk õppuselt

Konverentsi teemadeks olid Euroopas ja maailmas toimunud viimaste pommirünnakute ülevaated ja analüüs ning käsitleti uusi võimalusi demineerimismaailmas. Selliste kohtumiste eesmärk on hõlbustada teabe jagamist ja usalduse suurendamist ning parandada ELi tasandil turvalisust. 

Siseministeeriumi kantsler Lauri Lugna tunnustas demineerijate tööd kuritegude ja terrorirünnakute ennetamisel ja rõhutas konverentsi avakõnes koostöö olulisust. „Rahvusvaheline koostöö on vahend tänapäeva globaliseeruvas maailmas levivate ohtude vastu,“ märkis Lugna.

10.08.2017 toimus Tallinna Sadamas, Tallinki laeval Baltic Queen treening, kus harjutati rahvusvaheliste meeskondade koostööd ja jagati kogemusi.  Treeningul osales umbes 100 spetsialisti erinevatest riikidest.

Tallink Grupi turvajuhi Armand Sõmeri sõnul tugevdavad sellelaadsed rahvusvahelised ühistreeningud märgatavalt koostöövõimekust. "Era- ja avaliku sektori sujuv koostöö ja erinevate situatsioonide läbimängimine tõstavad märgatavalt reageerimisvalmidust erinevates situatsioonides, mis nõuavad nii riiklike ametkondade kui ka erafirmade ühist tegutsemist kriisisituatsioonides," märkis Armand Sõmer.

Õppuse üldjuht Arno Pugonen ütles, et osalejatelt saadud tagasiside oli väga positiivne. „Treeningul saime läbi harjutada erinevaid olukordi, et paremini valmis olla. Osalejate sõnul olid nii konverents kui treening äärmiselt hästi korraldatud,“ ütles Pugonen ning lisas, et see õnnestus tänu Sisekaitseakadeemia, Päästeameti ja Tallinki väga heale koostööle.

Hea tava kohaselt toimub EEODNi võrgustiku konverents ja treening EL eesistuja riigis. Eesti on antud võrgustiku liige alates selle loomisest aastal 2008.

Jaga |

Viimati muudetud: 11.08.2017 15:50

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee