Finantskolledži konverentsil arutleti raha- ja maksupoliitika päevakajalistel teemadel

Eile, 15. detsembril toimus Sisekaitseakadeemia finantskolledži aastakonverents, kus nii avaliku kui erasektori eksperdid diskuteerisid maksuõiguse ning Eesti raha- ja maksupoliitika aktuaalsetel teemadel. Sel aastal oli põhirõhk suunatud tolli- ja aktsiisitemaatikale.

Konverentsi avas Sisekaitseakadeemia rektor Katri Raik, tervitussõnavõtuga jätkas Maksu- ja Tolliameti peadirektor Marek Helm. Sõna said oma ala eksperdid, kes avaldasid arvamust - kas Eestis toimub aktiivne piirikaubandus Läti suunal või mitte ja milline on ning tulevikus saab olema Eesti aktsiisipoliitika.  

Põnevateks aruteludeks andsid ainet finantskolledži dotsent Indrek Saare poolt käsitletud teema „Alkoholiaktsiisi poliitika mõju: prognoosid ja tegelikkus“, OÜ Õllenaut Juhatuse liikme Urmas Rootsi ettekanne „Õlleturutõkkejooks“ ja Rahandusministeeriumi asekantsler Dmitri Jegorovi esitlus „Viinast, suitsust, bensust ja särtsust: aktsiisipoliitika lähtekohad, eesmärgid ja tulemused“. Piiriülese töötamise ja alkoholi tarbimise sõlmpunkte harutas lahti Tartu Ülikooli professor Gaabriel Tavits. Huvitavaid teemasid oli teisigi, arutelusid juhtis finantskolledži direktor Uno Silberg.

Maksunduse ja tolli õppetooli juhataja Tõnis Ellingu sõnul on aastaid konverentsi läbivaks jooneks olnud tihe koostöö riigi- ja erasektori vahel. „Lisaks sellele, et riigiametid vajavad hästi koolitatud inimesi, vajab ka erasektor nutikaid ja teotahtelisi noori. Ammu on aeg kummutada müüt, et Maksu- ja Tolliamet on ettevõtjate vaenlane. Tegelikult on olukord vastupidine: Maksu- ja Tolliamet otsib tihedamat koostööd erasektoriga, et võidelda üheskoos selle eest, et maksumaksjad oleksid seadusekuulekad ning tasuksid maksud ettenähtud mahus ja ajal. Nii tagatakse aus konkurents ja maksurahade laekumine,“ tegi konverentsipäevast kokkuvõtte Elling.

Finantskolledži aastakonverentside traditsioon sai alguse 2008. aastal ja konverents on aja jooksul aina sisukamaks ning populaarsemaks saanud. Igal aastal valitakse välja ühiskondlikult aktuaalsemad raha- ja maksupoliitikat puudutavad teemad ning eriliseks teeb arutelud see, et kaasatud on valdkonna juriidilise ja majandustaustaga teadlased ning spetsialistid nii avalikust kui erasektorist.

Finantskolledž on Sisekaitseakadeemia üks neljast kolledžist, kus õpetatakse tulevasi maksu ja tolliametnikke ning teisi rahandusspetsialiste. 

 

Jaga |

Viimati muudetud: 16.12.2016 13:31

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee