Kodulehekülg kui virtuaalne raamatukogu

Koos akadeemia uue kodulehekülje loomise ja arendamisega alustasime läinud aasta jaanuaris ka raamatukogu oma kodulehe loomist, mille algset ideed katsetasime jaanuaris-veebruaris. Järk-järgult oleme kodulehekülge täiendanud ja muutnud ning lisanud sinna uut teavet, et luua platvorm virtuaalsele raamatukogule.

Kodulehe loomise käigus panime erilist rõhku e-raamatukogu arendamisele. Koondasime selle alla võimalikult palju e-infot: e-raamatud, e-andmekogud, e-tellimisvormid, e-lingid, e-kursused, ka ETIS, õpiobjektid ja lõputööd. Hea on tõdeda, et akadeemia e-raamatud on väga populaarsed teisteski kõrgkoolides, mida tõestab meie akadeemia e-raamatute esitamine TÜ raamatukogu andmebaasis. Läinud aasta lõpuks oli elektrooniliselt võimalik lugeda 108t e-raamatut. E-tellimisvormi täites on võimalik tellida uusi raamatuid, aga meie raamatukogus puuduvat kirjandust raamatukogudevahelise laenutusena ka mujalt Eestist ja välismaalt. E-andmekogud hõlmavad endas nii litsentsi- kui ka vaba juurdepääsuga andmebaase, samuti erinevate e-ajakirjade andmekogusid.

Loomulikult on koduleheküljel lugejatele mitmesugust olulist teavet – kuidas saada lugejaks, viiviste summad, dokumendid/regulatsioonid, raamatukogude lahtiolekuajad ning uudiseid ja teateid raamatukogu tegevustest. Kasutajakoolituse alla oleme koondanud eri infotsingu juhendeid ja materjale, mis annavad kasutajale vabaduse iseseisvalt hakkama saada.

Jätkuvalt hoiame oma eesmärki teha e-kataloogis nähtavaks kõik Sisekaitseakadeemias kaitstud lõputööd ja seeläbi tagada info parem kättesaadavus. Et saada paremat ülevaadet politsei valdkonnas tehtud lõputöödest, alustasime mullu ka politseikolledži lõputööde sisestamist e-kataloogi. Lisaks on e-kataloogis täistekstina kättesaadavad aastatel 2008–2010 kaitstud paremad lõputööd.

Kodulehe täiendamine ja arendamine ei ole nö ühekordne projekt, töö sellega edeneb pidevalt. Koostöös turundus- ja kommunikatsiooniosakonnaga soovime leida meie koduleheküljele testijaid ka väljastpoolt akadeemiat, nii tudengeid kui erialainimesi. Loomulikult on kõik ettepanekud ja märkused meile teretulnud, sest ainult üheskoos loome parima ja kasutajasõbraliku kodulehekülje!

Raile Reigo,
raamatukogu juhataja
Eveliis Jeedas,
vanemraamatukoguhoidja
 

 

Jaga |

Viimati muudetud: 00.00.0000 00:00

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee