Sisekaitseakadeemia koolitab välja tulevasi Ukraina pommigrupi demineerijaid

Eile algas Sisekaitseakadeemias viiepäevane (28.08–01.09.2017) humanitaardemineerimisalane täienduskoolitus Ukraina Eriolukordade teenistuse ohvitseridele, et toetada valdkonna koolitussüsteemi loomist Ukrainas.

„Tegemist on mahuka arengukoostööprojekti ühe etapiga, et luua humanitaardemineerimise kallakuga ohvitseridele võimalikult kaasaegne õppesüsteem,“ ütles projekti juht, Demineerimiskeskuse nõunik Arno Pugonen. Kursusel osaleb üheksa demineerimivaldkonna väljaõppega ohvitseri Lvivi Turvateaduste Ülikoolist, Harkivi Riiklikust Tsiviilkaitse Ülikoolist, Ukraina eriolukorda teenistuse koolituskeskusest ja Lvivi oblasti 2. operatiivüksusest.

Kursuse teemad on Pugoneni sõnul valitud vastavalt ukrainlaste soovidele. „Anname kolleegidele ülevaate demineerimisvaldkonna arengust Eestis viimase veerandsaja aasta jooksul ning õpetame kaasaegseid demineerimisvahendeid koos nende kasutamise metodoloogiaga. Eestil on õnnestunud peale taasiseseisvumist oma demineerissüsteemi stabiilselt arendada. Oleme võtnud eeskujuks üldtunnustatud rahvusvahelised standardid ja omandanud rahvusvahelist kogemust ka mitmetel välismissioonidel. Meil on hea väljaõppega demineerimisspetsialistid koos maailmatasemel varustusega,“ kinnitas Pugonen. Koolituse viivad läbi peamiselt Päästeameti Demineerimiskeskuse ametnikud, kaasatud on ka Kaitseväe demineerimiskeskus. 

Arengukoostööprojekti raames ja Eesti ekspertide kaasabil avati Lvivi Turvateaduste Ülikoolis  õppekava spetsialiseerumisega humanitaardemineerimise valdkonnale. 2017. aasta kevadel toimus Eestis ka pilootkursus uue õppekava järgi alustanud kursantidele. „Koostöös Lvivi Turvateaduste Ülikooliga oleme kaasanud sisuliselt kõik humanitaardemineerimialast väljaõpet tegevad üksused Ukraina Eriolukordade teenistusest. Selle aasta lõpus oleme minemas ka ise Lvivi, et aidata ukrainlastel kõike Eestis omandatut kohapeal ellu rakendada,“ lisas Pugonen.

Jaga |

Viimati muudetud: 29.08.2017 11:52

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee