Sisekaitseakadeemia korraldab rahvusvahelist politseikoostöö koolitust

Täna, 12. detsembril algas Tallinnas Euroopa Korrakaitseagentuuri (CEPOL) koolitus "Schengen Evaluation – Police Cooperation". Kursusest võtavad osa 15 riigi erinevatesse rahvusvahelistesse organisatsioonidesse kuuluvad 23 ametnikku. Koolitus kestab 16. detsembrini ja seda korraldab Sisekaitseakadeemia.

Sisekaitseakadeemia korraldab rahvusvahelist politseikoostöö koolitustKursuse eesmärgiks on Schengeni politseivaldkonna missioonidel osalevate ekspertide koostöö võimekuse tõstmine ja seda nii erinevate liikmesriikide kui rahvusvaheliste organisatsioonide tasandil. Täna alanud kursus on esmakordselt suunatud vaid politseikoostöö arendamisele, varasemate koolituste sihtrühm on olnud laiem ja koosnenud mitmete erinevate töövaldkondade esindajatest.

Koolitus toimub valdavalt Sisekaitseakadeemias, ent osavõtjad saavad ka põhjaliku ülevaate Politsei- ja Piirivalveameti töödest ning tegemistest. Õppekäikude raames külastatakse Keskkriminaalpolitseid, Lennujaama, Tallinna Reisisadamat ja Paide ning Rakvere politseijaoskondi. Kursuse lõpul jagatakse osalejad kahte rühma ja mõlemal rühmal tuleb koostada kursusel saadud info ning visiitide käigus nähtu põhjal aruanne, mis iseloomustab tänast politseikoostöö olukorda Eestis. Seejuures analüüsitakse Schengeni õigusruumis kehtivate põhimõtete täitmist ja ka puudusi, kui neid koolituse käigus peaks avastatama.  Kursuse lõpul luuakse võimalikult realistlik töökeskkond, kus tööpäev kestab kokku 13 tundi ja seega tuleb töötada üsna pingelises olukorras, nagu tavaliselt missioonidel juhtub.

Kursust korraldava politsei- ja piirivalvekolledži nõunik Elmar Nurmela sõnul on rahvusvahelise koostöö kõige olulisemaks nurgakiviks partnerite usaldus, millele tugineb ka edukaks koostööks  vajalik infovahetus. „Arvan, et Schengeni õigusruum Euroopa Liidu liikmesriikide vahel on väga heaks näiteks, sest ilma usalduseta ei ole võimalik sellisel moel koostööd teha,“ kommenteeris Nurmela. „Samas peab toimima ka teatud kontrollimehhanism, mille kaudu saadakse kinnitust üksteise usaldusväärsusest. Sest tegelikkuses tähendab see ju teatud suveräänsete õiguste loovutamist partneritele seoses riigipiiridega,“ jätkas Nurmela.

Kursuse läbiviimist toetavad eksperdid Euroopa Komisjonist, EUROPOL-st, eu-LISA-st, Euroopa Põhiõiguste Agentuurist ning Šveitsi, Soome ja Eesti politseiorganisatsioonidest. Esmakordselt esinevad ühise ettekandega „Regionaalsest politseikoostöö mudelist“ Helsingi Politseiülem Lasse Aapio ja Põhja prefektuuri prefekt Kristian Jaani. Kokku osaleb antud koolitusel 14 eksperti erinevatest töövaldkondadest.

Sisekaitseakadeemia on siseministeeriumi haldusala kõrgkool, mis valmistab kutse-, kõrg- ja magistrihariduse tasemel ette spetsialiste laiale ringile sisejulgeolekuasutustele (sh politsei- ja piirivalvele, päästealale, samuti justiits- ning maksu- ja tollisüsteemile). Neis valdkondades viiakse läbi ka teadus- ja arendustööd ning pakutakse juba töötavatele spetsialistidele täiendkoolitust kõigis erialastes küsimustes.

Täiendav informatsioon:

Elmar Nurmela

GSM +372 517 3120

E-post: elmar dot nurmela at sisekaitse dot ee

Jaga |

Viimati muudetud: 12.12.2016 16:17

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee