Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalve kolledži esmakursuslased andsid ametivande

Täna, 22. septembril 2017 andsid Sisekaitseakadeemia lipuväljakul traditsioonilise ametivande 105 uut politsei- ja piirivalvekadetti.

Kadetid andsid ametivande, vandudes truudust Eesti põhiseaduslikule korrale ning tõotades rakendada neile vande järgselt antavaid õigusi ja kohustusi õiglaselt ning erapooletult. Ametivande võttis vastu siseminister Andres Anvelt.
Kadette ning oma tulevasi kolleege tervitasid Sisekaitseakadeemia arendusprorektor Marek Link ning Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher.


Siseminister Andres Anvelt rõhutas politseikadettide vannet vastu võttes, et nende noorte inimeste karjäärivalik on väga tähtis. „Eestis on turvalisem elada kui kunagi varem, kuid seda tänu just neile inimestele, kes on siseturvalisuse eest seismise enda südameasjaks võtnud,“ sõnas siseminister.
 

„Vaba Eesti riik saab toimida ja õitseda, kui kaitstud on inimeste põhiõigused ja vabadused. Ametivandega võtsite oma südamele kohustuse ja vastutuse teenida Eesti rahvast nii täna kui ka homme, nii sõnade kui tegudega,“ tunnustas politsei- ja piirivalve esimese kursuse kadette Sisekaitseakadeemia arendusprorektor Marek Link.
 

Kõik esimest korda politseiteenistusse astuvad isikud annavad ametivande järgmises sõnastuses: „Astudes politseiteenistusse, annan mina, (ees- ja perekonnanimi), vande olla ustav Eesti põhiseaduslikule korrale, juhinduda kõrvalekaldumatult seadustest ning rakendada minule antud võimu õiglaselt ja erapooletult ning täita ausalt ja kohusetundlikult teenistuskohustusi.“ Ametivande võtab vastu siseminister või Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor. Ametivanne antakse pidulikult riigilipu juures, vande andja loeb selle ette ja kirjutab tekstile alla. Kadett annab ametivande enne esimest õppepraktikat
 

Jaga |

Viimati muudetud: 00.00.0000 00:00

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee