Sisekaitseakadeemia vastuvõetute nimekirjad on selgunud

Tänaseks on Sisekaitseakadeemia kõikidel erialadel sisseastumiskatsed lõppenud. Vastuvõetuks on tunnistatud 197 sisseastujat ja enamikel erialadel on valdav osa nendest oma õppima asumist ka kinnitanud. Sisekaitseakadeemiasse õppima asumiseks esitati kokku 845 avaldust ning populaarseimad erialad olid tolli ja maksunduse ning politseametniku eriala.

Hetk SKA kehalistest katsetest

Akadeemia rektor Katri Raik tervitab kõiki sügisel õppetööd alustavaid kadette. „Tere tulemast neile, kes on õppima tulnud esimest korda ja tere tulemast ka kõigile neile, kes tulevad akadeemiasse omandama teist või isegi kolmandat haridust. Olete teinud valiku, mis teeb teile au, sest oma valikuga olete kinnitanud soovi teenida Eesti riiki.” Rektor kinnitab, et kogu akadeemiapere on tulevastele kadettidele toeks väärt hariduse omandamisel. „Nii akadeemilise pere liikmed kui kõik teised töötajad teevad oma parima, et teie õpiaeg akadeemias oleks täisväärtuslik, tulevikku vaatav ja praktiline.”

Veel on aga võimalik esitada avaldus mõnele vabanenud päästekorraldaja eriala õppekohale.

Kuni 10. augustini saab kandideerida päästekorraldaja eriala vabanenud õppekohtadele. 10 kuud kestva eestikeelse päevaõppe jooksul õpitakse menetlema hädaabikõnesid ja proovile saab panna end töös, mis aitab päästa elusid! Päästekorraldaja õpikeskkond on akadeemia Kase tänava õppekompleksis sarnane reaalsele töökeskkonnale Häirekeskuses. Nagu Häirekeskuse töösaalides, on ka õppuritel kasutada kaasaegsed töövahendid ja kõrgtehnoloogiline infosüsteem, mis positsioneerib 112-le helistaja, kuvab digikaardil kõige kiiremini kohalejõudvad operatiivmeeskonnad ja kiireima sündmuskohale jõudmise teekonna. Päästekorraldaja eriala pakub rohkelt väljakutseid ja edasiarenguvõimalusi nii keskkooli lõpetanud noortele kui ka eelneva töökogemusega inimestele. Kutseõppe edukalt lõpetanud saavad tööd Häirekeskuse piirkondlikes keskustes Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Pärnus. Avaldusi päästekorraldaja erialale kandideerimiseks saab esitada meiliaadressile kristi.veelmaa@sisekaitse.ee. Lisainfo vastuvõtu ja õppetöö kohta tel: 5138295 ning vastuvõtt@list.sisekaitse.ee

„Koos parema Eesti eest! Soovin sissesaanutele õnne ja kõigile rõõmu põhjamaisest suvest!“ soovib rektor Katri Raik kõigile tänastele ja homseltele kadettidele.
 

Jaga |

Viimati muudetud: 24.07.2017 15:01

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee