Sisekaitseakadeemialt ilmus korrakaitseseaduse kommenteeritud väljaanne

Sisekaitseakadeemia kirjastuselt ilmus raamat “Korrakaitseseadus. Kommenteeritud väljaanne.”

Teose autorid on valdkonna juhtivad spetsialistid, kel on kogemus korrakaitseseaduse looja, tõlgendaja või õpetajana: Mait Laaring, Siiri Pars, Helen Kranich, Ele Nuka, Jaak Kiviste, Monika Mikiver, Triin Roosve ja Ülle Vanaisak.

 

Raamatu ühe autori, Sisekaitseakadeemia karistus- ja menetlusõiguse õppejõu Ülle Vanaisaku sõnul täidab esmakordselt kaante vahele saanud korrakaitseseaduse kommenteeritud väljaanne tühimikku Eesti õigusmaastikul tõlgendades ja selgitades 2014. aastal jõustunud seaduse sisu. “Vajadus korrakaitseseaduse kommenteeritud väljaande koostamise järele tulenes Eesti õiguskorra paradigmaatilisest muutusest. Paljudele korrakaitseorganitele on antud riikliku järelevalve pädevus ning volitused kohaldada üld- ja erimeetmeid, kuid neil puuduvad vajalikud teadmised. Kommenteeritud seadus võimaldab ühelt poolt seda lünka täita, teisalt võiks ühtlustuda ka üleriigiline praktika,” ütles Ülle Vanaisak.

285-leheküljelist väljaannet saavad kasutada nii üliõpilased ja õppejõud kui ka korrakaitseorganite järelevalveametnikud, kellele on valdkondlike seaduste alusel antud pädevus tegutseda erikorrakaitseorganina ning volitused kohaldada erimeetmeid (KOV-id, Keskkonnainspektsioon, Maksu- ja Tolliamet, PPA jpt).

Korrakaitseseaduse kommenteeritud väljaanne sisaldab mitmesugust teavet ning praktilist juhendmaterjali. “Viitame  kohtulahenditele, õiguskantsleri soovitustele, õigusalasele teaduskirjandusele ja uuematele teadusuuringutele. Paragrahvide sisu paremaks mõistmiseks toome näiteid elulistest juhtumistest, mis on korrakaitseseõiguse rakendamisel tõusetunud,” lisas Sisekaitseakadeemia õppejõud.

Korrakaitseseaduse kommenteeritud väljaannet on võimalik osta Sisekaitseakadeemia raamatukogust  (Kase 61, Tallinn) ja kirjastuse kodulehelt www.sisekaitse.ee/kirjastus (hind 18 EUR).  Raamat tuleb müügile ka hästivarustatud raamatukauplustesse.

SISUKORD 

 

·         I Üldsätted

·         II Süütegude ennetamine

·         III Riikliku järelevalve meetmed

·         IV Avalikus kohas käitumise nõuded

·         V Vahet sund

·         VI Riigi kaasamine korrakaitseülesande täitmisse

·         VII Riikliku järelevalve kulud

 

AUTORID

 

·      Mait Laaring – Eesti Vabariigi Riigikohtu Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi nõunik, Tartu Ülikooli haldusõiguse lektor

·      Siiri Pars – kauaaegne Politsei- ja Piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik, Sisekaitseakadeemia külalislektor, kogenud täienduskoolituste läbiviija

·      Helen Kranich – Õiguskantsleri Kantselei õiguskorra kaitse osakonna õiguskantsleri vanemnõunik, kogenud täienduskoolituste läbiviija

·      Ele Nuka – Politsei- ja Piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik, Sisekaitseakadeemia külalislektor

·      Jaak Kiviste – Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži korrakaitse ja taktika õppetooli juhataja-lektor, turvataktika ekspert

·      Monika Mikiver – Õiguskantsleri Kantselei õiguskorra kaitse osakonna õiguskantsleri vanemnõunik, kogenud täienduskoolituste läbiviija.

·      Triin Roosve – Sisekaitseakadeemia õigus- ja sotsiaalteaduste keskuse riigiõiguse ja haldusõiguse lektor, kogenud täienduskoolituste läbiviija

·     Ülle Vanaisak – Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži karistus- ja menetlusõiguse õppetooli politsei sekkumisõiguse lektor, õppekavade looja ja rakendaja, kogenud täienduskoolituste läbiviija

 

Jaga |

Viimati muudetud: 29.09.2017 10:45

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee