Sisekaitseakadeemias koolitatakse Moldova kolleege

2.–11. detsembrini viibivad Sisekaitseakadeemias üheksa kolleegi Moldovast, kes osalevad nädalavahetusel algaval koolitusel „Sündmuskoha tasandi juhtimise instruktorite koolitus“. Sisekaitseakadeemias omandatud teadmiste ja oskuste baasil  asuvad koolituse läbinud eksperdid sarnaseid koolitusi läbi viima edaspidi Moldovas. 

Nädalavahetusel algav viiepäevane koolitus on jätk eelmisel aastal toimunud sündmuskoha juhtide kursusele. Sel korral pööratakse varasemast suuremat tähelepanu päästetööjuhtimise õppemetoodikale, sh dialoogi olulisusele ja konstruktiivse tagasiside ning hinnangu andmise vajalikkusele. Kogu õppeprotsessis kasutatakse aktiivselt lisandväärtust loovaid virtuaalsimulatsiooni võimalusi. Algava koolituse kaugem eesmärk on virtuaalsimulatsiooni vahendite süsteemne ja eesmärgipärane kasutamine Moldova Elanikkonnakaitse ja Hädaolukordade Teenistuse väljaõppesüsteemis laiemalt.

Sisekaitseakadeemia päästekolledži direktori asetäitja Vadim Ivanovi sõnul on senine koostöö Välisministeeriumi ning Moldova Elanikkonnakaitse ja Hädaolukordade Teenistuse kolleegidega sujunud väga hästi. „Meil on väga suured ootused nädalavahetusel algavale kursusele, sest seeläbi näeme me erakordset võimalust viia Moldova kolleegide väljaõpe täiesti uuele tasemele. Ja seda nii kvaliteedi kui kuluefektiivsuse poolest,“ kommenteeris Ivanov.

Sisekaitseakadeemial on kandev roll kursuse väljatöötamisel ja ellu viimisel Eestis ning pilootkursuse ettevalmistamisel ja läbiviimisel Moldovas. Ekspertiisi laiendamise ja parima võimaliku tulemuse saavutamiseks on kursuse läbiviimisel kaasatud Päästeameti eksperdid.

Koolitus toimub Välisministeeriumi rahastatava projekti „Moldova Elanikkonnakaitse ja Hädaolukordade Teenistuse abistamine tõhusa ennetus- ja valmisolekusüsteemi loomisel“ raames. Projekti teostab Sisekaitseakadeemia koostöös Päästeametiga. Kolmeks aastaks (2015-2017) planeeritud projekti põhieesmärk on Moldova pääste- ja elanikkonnakaitse süsteemi tõhustamine läbi koolitussüsteemi, reageerimisvõimekuse ja ennetustegevuse väljaarendamise.

 

Täiendav informatsioon:

Vadim Ivanov

GSM +372 5222445

E-post: vadim dot ivanov at sisekaitse dot ee

Jaga |

Viimati muudetud: 02.12.2016 18:26

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee