Sisekaitseakadeemias õpivad Ukraina tulevased humanitaardemineerijad

Eile algas Sisekaitseakadeemias viiepäevane (27-31.03.2017) humanitaardemineerimisalane algkoolitus Lvivi Turvateaduste Ülikooli (LRTÜ) esindajatele, et toetada valdkonna koolitussüsteemi loomist Ukrainas. 

 

Koostööprojekti juhi, Demineerimiskeskuse nõunik Arno Pugoneni sõnul on koolituse eesmärk anda tulevastele humanitaardemineerimisohvitseridele ja nende õppejõududele ülevaade rahvusvahelistele standarditele vastavatest praktikatest. „Pärast sõjalise konflikti algust lagunes Ukrainas praktiliselt koost seni toiminud siseriiklik demineerimissüsteem, mida riik soovib nüüd uuesti üles ehitada. Selleks soovitakse kogu ettevalmistussüsteem viia vastavusse ÜRO poolt kehtestatud rahvusvaheliste standarditega  ja ühtlustada demineerimisalast reeglistikku üleriigiliselt. Meie oleme Ukraina kolleegidele abiks nii koolitusmetoodika väljatöötamisel kui instruktorite koolitamisel,“ selgitas Pugonen.

Valdavalt Sisekaitseakadeemia päästekolledžis Väike-Maarjas läbi viidav õppetöö vastab rahvusvahelise standardi ÜRO IMAS 6.10 nõuetele. Ukrainlastele antakse nädalase koolituse ajal demineerimisalaseid põhiteadmisi nii teoorialoengute kui ka praktikumide abil. Lisaks tutvustatakse osalejatele Eesti demineerimisvaldkonda koos väljaõppesüsteemiga.

Koolitusest võtavad osa LRTÜ inseneri- ja demineerimistööde õppetooli esmakursuslased, kes nelja-aastase õppeperioodi lõpuks omandavad süvendatud teadmised humanitaardemineerimise valdkonnas. Koos tudengitega osalevad loengutes ka kaks õppejõudu. Selle aasta teises pooles toimub Ukraina kolleegidele veel üks koolitus, kuhu on plaanis kaasata ka Lvivi oblasti demineerimisgruppi ohvitserid. 

Ukraina delegatsiooni juhib LRTÜ Insener-tehnilise kateedri juhataja ja õppejõud kolonel Viktor Kovalchuk. “Meie tudengitel on tekkinud unikaalne võimalus juba esimesel kursusel tutvuda rahvusvaheliste demineerimisstandardite, kaasaegse varustuse ning selle kasutamisega. Õppejõuna saan väärtuslikku kogemust rahvusvahelistest standarditest ja koolitusmetoodikast, mida soovime LRTÜ humanitaardemineerimise õppekavas kindlasti juurutada,“ rõõmustas Kovalchuk koostöö üle. 

 

Käesoleva aasta lõpuni kestva Eesti-Ukraina arengukoostööprojekti käigus valmib humanitaardemineerimise spetsialistide koolitusmetoodika ning õpetatakse välja instruktorid. Erilist tähelepanu pööratakse rahvusvaheliste humanitaardemineerimise standardite rakendamisele Ukraina Eriolukordadeteenistuse üksustes. Projekti abil on tänaseks juba alustanud esimesed tudengid õppetööd Lvivi Turvateaduste Ülikooli inseneri- ja demineerimistööde õppetoolis.

Arengukoostööprojekti „Ukraina toetamine humanitaardemineerimisalase koolitussüsteemi loomisel“ rahastab Välisministeerium.
 

Jaga |

Viimati muudetud: 28.03.2017 11:41

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee