Sisekaitseakadeemias said lõputunnistuse 45 uut politseiametnikku

Täna, 15. detsembril anti Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledžis lõputunnistus 45 politseiametnikule. Kõige enam täiendust saab Ida prefektuur, kus tööd alustavad 19 värsket lõpetajat. 17 lõpetajat asuvad tööle Lõuna prefektuuris ja 9 Põhja prefektuuris.

Sisekaitseakadeemias said lõputunnistuse 45 uut politseiametnikkuLõpetajaid tervitasid Sisekaitseakadeemia rektor Katri Raik, siseminister Andres Anvelt, Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher ning teised politseiasutuste juhid.

Politsei- ja piirivalvekolledži direktor Priit Heinsoo sõnul on politseinikuks õppida soovijate arv jätkuvalt kõrge, mistõttu ei tehta ka õpiajal kadettidele väljaõppes järeleandmisi. "Tänased  lõpetajad on olnud teotahtelised, nende pühendumus ja samas ka ärevus paistis silma eksamiteks valmistumisel,“ tunnustas kolledži direktor lõpetajaid. „See  kinnitas veel kord, et tänased lõpetajad on motiveeritud ja valmis asuma teenima Eesti rahvast.  Olen kindel, et nad rakendavad  omandatud teadmisi  õigesti ja õiglaselt," jätkas Heinsoo.

Kiitusega lõpetajaid on sel aastal üks – patrullpolitseiniku eriala lõpetanud Mario Kroonmäe, kelle kohta pea kõik õppejõud rohkelt kiidusõnu jagasid. Eksamikomisjon kommenteeris tema tulemust järgmiselt: „Mario Kroonmäe eksamisooritus oli suurepärane näide Politsei- ja Piirivalveameti uutest põhiväärtustest - kuidas ja millisena peaks politseiametnik oma tööd tegema, st olema tark, inimlik ja avatud.“

Häid sõnu jagus ka kõigile teistele lõpetajatele. Et politseiametniku tööülesannete täitmisel on aina olulisemal kohal hea suhtlemisoskus, otsustusvõime ja enesedistsipliin, siis just need isikuomadused jäid vastsete lõpetajate puhul õpiaja jooksul eriti positiivselt silma.

Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledžis on võimalik õppida politseiteenistuse eriala rakenduskõrgharidusõppes ning politseiametniku ja piirivalvuri ametit kutseõppes. Politsei- ja piirivalvekolledži kadetid lõpetavad kaks korda aastas – rakenduskõrgharidusõpe kevadel ning kutseõpe talvel.

Sisekaitseakadeemias said lõputunnistuse 45 uut politseiametnikku

Jaga |

Viimati muudetud: 16.12.2016 11:34

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee