Sisekaitseakadeemiasse tuli õppima 11 välistudengit


Sügissemestriks saabus Sisekaitseakadeemiasse 11 välisüliõpilast Slovakkiast, Türgist ja Kosovost. Erasmus+ programmi vahendusel tuli Eestisse kaks magistranti ja üheksa bakalaureusetudengit, kes koduriigis õpivad pääste, politsei ja sisejulgeoleku erialadel.


 

Sisekaitseakadeemia on Erasmus programmi raames välistudengid võõrustanud alates 2012. aastast „Sel õppeaastal pakume välistudengitele ühtekokku 21 inglisekeelset ainet, millest ligi pooled toimuvad koos Eesti kadettidega. Ained on jagatud kolme plokki: keeled ja kultuuriline teadlikkus siseturvalisuse valdkonnas, üldine sisejulgeolek ja turvalisus ning võrdlevad praktilised ained,“ ütles Sisekaitseakadeemia ERASMUS koordinaator Katrin Pihl.


Pihli sõnul valisid Erasmus tudengid Eestisse õppima tuleku eelkõige varasemate aastate positiivsest tagasisidest Sisekaitseakadeemiale. Samuti võlus välistudengeid Eesti kaunis loodus ning Tallinna vanalinn.


Erasmus+ programmi eesmärgiks on parandada kõrghariduse kvaliteeti ja kõrgkoolide rahvusvahelist koostööd, riikidevahelist vaba liikumist ning õpingute ja kvalifikatsioonide tunnustamist kogu Euroopa ulatuses. Üheks vahendiks nende eesmärkide saavutamisel on üliõpilasvahetuse toetamine. Programmi raames õpib Euroopa ülikoolides igal aastal üle 400 000 vahetusüliõpilase.

 

Jaga |

Viimati muudetud: 06.09.2017 10:18

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee