Sisekaitseõpe toob Ida-Viru koolilõpetajad Sisekaitseakadeemiasse

Tänavu esitati Sisekaitseakadeemiasse Ida-Virumaalt 166 avaldust, neist 72 esitati koolidest, kus akadeemia korraldab sisekaitseõpet. Kirde-Eesti kandideerijate seas olid kõike populaarsemad politsei kutse- ja kõrgharidusõpe, järgnes tolli ja maksunduse eriala.

Iga viies Sisekaitseakadeemiasse kandideerija on pärit Ida-Virumaalt, samas kui Ida-Viru gümnaasiumite lõpetajate osakaal on alla 10% kõigist lõpetajatest.  Uuringufirma Emori poolt läbi viidud küsitlus näitas, et Sisekaitseakadeemia on Kirde-Eesti kooliõpilaste hulgas mainekas kõrgkool. Akadeemia rektor Katri Raik tundis tulemuste üle head meelt: „Eriline rõõm on see, et Ida-Virumaa noored valivad keskkoolis õppides siseturvalisuse eriala,“ sõnas Raik. „Nii on meie politseinike ja maksuametnike hulgas rohkem venekeelse taustaga inimesi, mis teeb Eesti vaid tugevamaks ja ühtsemaks,“ lisas ta. 

Sisekaitseakadeemia on juba seitse aastat Ida-Virumaa gümnaasiumites läbi viinud valikõppeainet „Sisekaitseõpe.“ Aastate jooksul on erinevate siseturvalisuse erialadega tutvunud paarsada koolinoort. Rektori kinnitusel on sisekaitseõpe Ida-Virumaal jätkusuutlik ning õpitingimused paranevad Narva kolledži valmimisel veelgi. „Tänasel päeval, kui meil sünnib vähem lapsi kui kõrgharidusõppes on tasuta õppekohti, peame igati toetama  gümnaasiuminoori, et nad teeksid kaalutud valiku ega läheks kergema vastupanu teed ning ei astuks õppima näiteks sellele erialale, kuhu on lihtsalt kergem sisse saada.“ 

 

Sisekaitseõpe annab tulevikuks vajalikud oskused

Kaks aastat kestva sisekaitseõppe jooksul tutvutakse põhjalikult akadeemia erialadega. Õppe eesmärk on anda õpilastele teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud avaliku korra kaitsmisel, riigipiiri valvamisel, tuletõrje- ja päästetegevusel ning maksuametniku, tolli- ja vanglatöös. Narva Soldino gümnaasiumi vilistlane Ilja Kulpin valis sisekaitseõppe mooduli tänu klassikaaslaste soovitustele. Õppega jäi ta väga rahule ning hetkel kandideerib ta akadeemiasse politseiteenistuse erialale. "Gümnaasiumi esimesel aastal oli Sisekaitseakadeemia minu jaoks nii öelda varuvariant. Esialgu planeerisin pärast lõpetamist ajateenistuse läbimist liituda Scoutspataljoniga, kuid tänu sisekaitseõppele kandideerisin hoopis akadeemiasse," ütles Kulpin. Tulevastele gümnasistidele soovitab ta samuti läbida erialamoodulit, sest pakutav õpe annab vajalikke teadmisi ka igapäevaellu. 

“Saame uhkusega tõdeda, et pikaajaline südamega tehtud töö kannab vilja, ” rõõmustas Sisekaitseakadeemia endine rektor ja sisekaitseõppe läbiviija Priit Männik.  “Ida-Viru sisekaitseõppega koolidest tuli meile tänavu rohkem avaldusi kui Järva, Põlva, Lääne, Saare ja Hiiu maakondade peale kokku.“

Priit Männik tõdes, et sisekaitseõppe läbinud  koolinoored teevad tuleviku haridusteel kindlaid otsuseid. „Need noored ei esita akadeemiasse avaldust mitte hetkeemotsioonist, vaid on kaks aastat seda valdkonda õppinud ning teavad, kuhu nad kandideerivad,“ kommenteeris Sisekaitseakadeemia nõunik.

Narvas teeb Sisekaitseakadeemia koostööd Vanalinna Riigikooli, Soldino Gümnaasiumi, Kesklinna Gümnaasiumi ja Pähklimäe Gümnaasiumiga. Sisekaitseõpet viiakse läbi ka Jõhvi Gümnaasiumis ning Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumis.

 

Lisaks turvalisusõppele saab ka keele suhu 

Üks sisekaitseõppe eesmärkidest on pakkuda venekeelsetele õpilastele keelekümblust. Männiku sõnul annab siseturvalisuse õpe koolinoortele eesti ja vene keele korralikku praktikat „Sisekaitseõppes õpime me nii tavalist eesti keelt kui ka erialaseid väljendeid. Sellega tagame, et tulevane sisekaitsespetsialist oskab heal tasemel nii eesti kui vene keelt,“ sõnas ta. „Lisaks tegutsevad nii eesti- kui venekeelsed lapsed laagrites koos, harjutavad keeli ning tutvustavad üksteisele oma kodukanti,“ kirjeldas Männik.  

Muu emakeelega kandideerijatel tuleb Sisekaitseakadeemiasse õppima asumiseks sooritada eesti keele test. Kahe viimase aasta sisseastumiskatsetel on keeletesti läbinud 96% Ida-Viru sisekaitseõppe vilistlastest.

 

 

Jaga |

Viimati muudetud: 24.07.2017 14:31

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee