Sügisel õppima asuvad kadetid arendavad oma eesti keele oskust

Eile algas eesti keele intensiivkursus sel sügisel Sisekaitseakadeemias õpinguid alustavatele muukeelsetele kadettidele.

Kaks nädalat kestval intensiivkursusel osalevad eesti keelest erineva emakeelega õppurid. Tundides pööratakse tähelepanu nii suulisele kui ka kirjalikule väljendusoskusele. Keeleõpe on kohustuslik kõigile neile sisseastujatele, kelle emakeel ei ole eesti keel ja kelle punktisumma eesti keele taseme testimisel jäi vahemikku 40-60 punkti.

Tulevaste kadettide keeleoskust aitab lihvida Sisekaitseakadeemia keelekeskuse lektor Triin Kibar. Tema sõnul tahavad noored oma keeleoskust parandada ning on usinalt õppima asunud. "Väga mõnus on õpetada noori, kes on asjalikud, oma erialavalikus kindlad ning keeleõppest huvitatud," sõnas Kibar. "Rõõmu teeb ka, et õppurid on tundides aktiivsed ja tähelepanelikud ning soovivad ise oma keeleoskust täiendada," lisas ta.

Tasuta õpe toimub akadeemia Tallinnas asuvas õppekompleksis ja tasuta on vajadusel ka koht akadeemia ühiselamus. Iga päev on kavas kuus kontakttundi ning kaks tundi iseseisvat tööd, kokku 80 tundi õppetööd.

Kursuse edukas läbimine on eelduseks immatrikuleerimisel ja osaleja jaoks tähendab see järgmist: tundidest osavõtt on vähemalt 54 tundi, koostatud on kodutööde päevik edukalt on sooritatud test kursuse viimasel päeval. Kõigi osalejatega sõlmiti vastav koolituskokkulepe, mitteläbimisel tuleb hüvitada kursusega seotud kulud.

Jaga |

Viimati muudetud: 07.08.2017 15:55

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee