Asud siin: Vilistlasele

Taasasutati Sisekaitseakadeemia vilistlaskogu

Tublid vilistlased, õnnitlen ja soovin edu!
Hoidke järjepidevust, sest meie vilistlaskogu asutati 1996. aastal enne Tartu Ülikooli Vilistlaskogu (asutatud 07.06.1997)! Mäletan, et initsiatiiv selle loomiseks tuli esimese lennu lõpetajailt endilt.

Feliks Angelstok, Eesti Riigikaitse Akadeemia prorektor 1996 - 1998 

12. oktoobril 1996. aastal asutati Eesti Riigikaitse Akadeemia vilistlaskogu, mis oli kooli vilistlasi ühendav ja esindav vabatahtlik ühendus. Elu keerdkäikude tõttu jäi tollase vilistlaskogu tegevus soiku. Nüüd, 17 aastat hiljem, sai Sisekaitseakadeemia Eduard Raska nimelises auditooriumis kokku grupp aktiivseid vilistlasi, kes kogenud tegijate nõuannetele tuginedes kogu uuesti ellu kutsuda soovisid. Tubli eeltöö kogu asutamiseks tegid ära akadeemia üliõpilasesinduste endised esimehed ja eriti suureks abiks seejuures olid kunagise kogu juhatuse esimehe Jako Verniku nõuanded.

Kunagine esimees ja politseikolledži vilistlane Vernik tõdes hea meelega, et omal ajal akadeemia esimese lennu lõpetanute poolt algatatud vilistlaste ühendus sai 21. jaanuaril taaselustatud. “Sisekaitseakadeemia vilistlaskogu peab ennast 1996 aastal loodud Eesti Riigikaitse Akadeemia vilistlaskogu mantlipärijaks ning ka asutamiskoosolekul seatud eesmärgid on üldjoontes samad. Põhiliselt tundub endiselt olevat vajadus vilistlaskonna ühendamiseks. Loomulikult ei ole vähetähtis akadeemiale toeks olemine ja igakülgne arvamuse avaldamine siseturvalisuse ja selleks antava hariduse andmisel.” Verniku sõnul on vilistlaskogu end praegu registreerimas ja oma esimesi planeerimise samme astumas. “Loodame edaspidi leida kogule hulgaliselt liikmeid ja toetajaid oma kooli lõpetanute seast. Kindlasti on kõigilt vilistlastelt oodatud aktiivne mõttetegevuses kaasalöömine" lisas Vernik.
 
Vilistlaskogu tänab kõiki, kes esitasid vilistlaskogu eesmärkide osas mõtteid ja ideid. Kokkutulnud vilistlased arutasid  pikalt ja põhjalikult taasloodava kogu eesmärke, sest sealt edasi hakati juba Sisekaitseakadeemia Vilistlaskogu asutamislepingut koostama. Pärast mõnetunnist arutamist saigi leping valmis ja sellele andsid oma allkirja 11 vilistlast aastatest 1996 – 2013. Neile lisaks ka neli praegu veel viimasel kursusel  õppivat kadetti, sest juba selle aasta suvest saavad ju ka nendest vilistlased.
 
Asutamiskoosoleku järel toimus kohe ka esimene juhatuse  koosolek ja valitud sai vilistlaskogu esimees. Selleks sai Sisekaitseakadeemia finantskolledži 2013. aasta vilistlane  Maarja–Liisa Maasik. Tema sõnul on ta õppimaasumise esimesest päevast  soovinud kooli arengusse panustada ning seetõttu on siiralt rõõmus selle üle,  et seda ka edaspidi teha saab. „Olen väga õnnelik, et vilistlaskogu taasasutamine päevakorda tekkis ja selle lõpuks nüüd ka käsile võtsime. Loodan siiralt, et kõigis vilistlastes pesitseb  hinges see väikene tühjustunne, mis  ajendab meid hoidma kontakti akadeemiaga.“ Maasik lisab, et vilistlased on tegelikult endiselt justkui üks suur pere, kes aastate jooksul on üksteisest küll veidi eemale jäänud. Aga südames kannavad kõik ikka sama ühtsustunnet, mida koolis käieski tunda oli. „Just see ühtsustunne peaks olema aluseks, et taas  kokku tulla ja üheskoos  akadeemia nimel ja jaoks midagi ära teha.“

Vilistlaskoguga saavad liituda kõik, kes on lõpetanud Sisekaitseakadeemia kui ka viimase kursuse õppurid.

Lisainformatsiooni saamiseks ja heade ideede esitamiseks kirjuta  vilistlaskogu@sisekaitse.ee

Sisekaitseakadeemia vilistlased

Alates 1996. aastast on akadeemia lõpetanud 2671 kõrgetasemelist spetsialisti. Nii toonase Eesti Riigikaitse Akadeemia kui praeguse Sisekaitseakadeemia vilistlased moodustavad ühtse akadeemia vilistlaskonna, kelle edusammudest on akadeemial, kaasaarvatud praegustel üliõpilastel uhkus ja heameel.

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee