Avaleht

Nimi: Sporditraumad

Eesmärk: Selgitada liigutustegevusega kaasnevaid ohtusid ning neid ennetavat käitumist. Tutvustada traumade puhul vajalikku teipimist ja võtteid kiiremaks taastumiseks hüppeliigese näitel.

Sihtgrupp: Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži ning teiste kolledžite kadetid, spordiga tegelevad ametnikud ja teised huvilised

Õpiväljundid: Õppematerjaliga tutvunud omavad ülevaadet treeningu- ja võistluseelse soojenduse vajalikkusest, venitusharjutustest, sporditraumade tekke põhjustest. Demonstreeritud on vigastatud hüppeliigese teipimist ja taastumisharjutusi.

Õpiobjekti koostaja on Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži assistent Rein Mõnnakmäe. Kaasa aitasid Sisekaitseakadeemia spordikeskuse juhataja-õpetaja Epp Jalakas (MA), OÜ Füsiospordi füsioterapeut Valdo Järvekülg ning haridustehnoloog Vaiko Mäe. Õppematerjali valmimist toetas BeST programm.

Järgmine leht