You are here: Avaleht Avaleht

Strateegilise juhtimise põhi- mõisted ja protsess


 

Sihtrühm: Sisekaitseakadeemia sisejulgeolekualane magistriõpe

Eesmärk: Pakkuda tuge strateegiatöö peamiste põhimõtete ja meetodite rakendamise oskuste kujundamisel ning organisatsiooni või valdkonna arengukava koostamisel ja arendusprotsesside kavandamisel.

Käesolevas õppematerjalis on rõhuasetus strateegilise juhtimise protsessil ja selle raames sagedamini kasutatavatel põhimõtetel ja töövahenditel. Materjal annab ülevaate, millistest osadest koosneb strateegilise juhtimise protsess, kuidas need omavahel seotud on ning kuidas mõjutab juhtimisprotsesse väliskeskkond. Ehkki siinkohal käsitletakse paljuski klassikalisi põhitõdesid, keskendutakse kursuse spetsiifikat silmas pidades laiemalt avaliku sektori ning sisejulgeoleku valdkonna näidetele.

Õppematerjal toetab järgmiste õpiväljundite omandamist:

  • orienteerub strateegilise juhtimisega seotud põhimõistetes-ja küsimustes ning loob nendevahelisi seoseid
  • mõistab strateegilise kavandamise protsessi ja selle osade omavahelisi seoseid ning koostab nõuetekohase arengukava dokumendi
  • rakendab strateegilise kavandamisega seotud levinumaid analüüsimeetodeid (PEST, SWOT) ja seostab erinevaid analüüsitulemusi
  • selgitab arengukava elluviimiseks olulisi arendusprotsesse ja tegevusi

 

Koostanud: Anne Valk, MBA

 

Järgmine leht