Mis on e-raamatukogu?

E-raamatukogu on elektrooniliste kogude ja muude teenuste ühtne, integreeritud süsteem.
Sisekaitseakadeemia e-raamatukogu hõlmab järgmiseid valdkondi:

  • E-raamatud - e-raamatute keskkonnad, e-raamatute laenutus, Sisekaitseakadeemia kirjastuse väljaanded e-raamatutena
  • E-andmekogud - lingid e-andmebaasidele, e-ajakirjadele, e-materjalidele
  • Teenused - tellimissoovitus, infootsingu teenus, õppejõu abi, RVL
  • ETIS - Sisekaitseakadeemia töötajate publikatsioonid
  • ETISe projektid - ETISe projektide valdkonnad: bio-ja keskkonnateadused, ühiskonnateadused ja kultuur, terviseuuringud, loodusteadused ja tehnika
  • Õpiobjektid - SKA õpiobjektid
  • E-kursused - SKA e-kursused 

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee