Infoteenindus

 • Tellimissoovitus
  Kõigil Sisekaitseakadeemia õppejõududel ja töötajatel on õigus teha ettepanekuid vajaliku kirjanduse hankimiseks raamatukokku. Tellimise ettepaneku esitamiseks tuleb täita tellimisvorm. Kirjanduse ostmisel lähtutakse eelkõige Sisekaitseakadeemia õppe- ja teadustöö uurimissuundadest.
   
 • Infootsingu teenus 
  Raamatukogu pakub Sisekaitseakadeemia kadettidele, töötajatele ja koostööpartnerite töötajatele personaalset abi infootsingul.
  Registreerumiseks tuleb täita tellimisvorm ja kokku leppida konsultatsiooni aeg.
  Praktilise koolituse raames õpitakse kasutama teadusinfo andmebaase, otsingumootoreid ja portaale.
   
 • Õppejõu abi
  Raamatukogu pakub Sisekaitseakadeemia õppejõududele ja töötajatele kirjanduse loetelu koostamist soovitud teemal.
   
 • Raamatukogudevaheline (RVL) lugejatele
  Kõigil lugejatel on võimalus tellida kirjandust teistest raamatukogudest, kasutades elektroonilist vormi.
 • RVL raamatukogudele
  Kõigil raamatukogudel on võimalus tellida kirjandust Sisekaitseakadeemia raamatukogudest, kasutades elektroonilist vormi. Tellida saab originaale ja artiklite koopiaid. Originaalid saadame välja Sisekaitseakadeemia raamatukogu kulul, tagastate omal kulul. 

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee