Asud siin: Teadustegevus

Teadus- ja arendustegevuse eesmärk

Akadeemia teadus-, arendus- ja loometegevus teenib kahte peaeesmärki: (1) toetada õppeprotsessi, õppevahendite ja õppejõudude arengut nii tasemeõppes kui täiendkoolituses; (2) tagada uued teadmised ja innovaatilised lahendused SKAle ja teistele sisejulgeoleku asutustele nende tegevuse arendamiseks ja Eesti sisejulgeoleku tugevdamiseks.  Seetõttu on akadeemia üheks oluliseks tegevussuunaks asjakohaste rakendusuuringute läbiviimine ning konsultatsioonide pakkumine.

Sisekaitseakadeemia teadus- ja arendustegevuses lähtutakse neljaks järgnevaks aastaks kinnitatud teadus- ja arendustegevuse prioriteetidest.

Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) vahendusel saab meie teadust publitseerivate õppejõududega tutvuda SIIN.

Akadeemia teadus- ja arendustegevust koordineerib arendusprorektor.

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee