Sisejulgeoleku Instituut

Sisejulgeoleku Instituut on akadeemiline struktuuriüksus, mis allub teadus- ja arendusprorektorile. Instituudi tegevuse eesmärk on teadus- ja arendustegevus sisejulgeoleku valdkonnas ning õppetoolide poolt läbiviidava õppetöö metoodiline juhendamine.

Sisejulgeoleku instituudi töötajad.

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee