Avaleht

Kuula sissejuhatust

Eesmärk: Õpiobjekt on vajalik kadettide/ üliõpilastele interaktiivse iseseisva õppimisvõimaluse tagamiseks.Õpiobjekti saab kasutada Politsei- ja piirivalve õppekavas ning Korrektsiooni õppekavas. Samuti abimaterjalina ametnikele, kes ei ole vastavat koolitust saanud.

Õpiobjekt on mõeldud:
1. relva tundmaõppimiseks läbi relva lahtivõtu ja kokkupaneku,
2. relva hooldamise juhendmaterjaliks.

Õpiväljundid:

  • oskab püstolit lahti võtta ja kokku panna.

 

Õpiobjekti autor: Andres Kutser, Sisekaitseakadeemia Politsei- ja piirivalvekolledži Korrakaitse õppetooli lektor

Tehniline teostus: Vaiko Mäe, Sisekaitseakadeemia haridustehnoloog

Videote loomine: Rene Radala

3D mudelite koostamine: Heiki Põldaru, Sisekaitseakadeemia e-õppe tugiisik

Järgmine leht

Teenistuspüstol PM