Asud siin: Üliõpilasesindus

ÜliõpilasesindusKõik meie kooli üliõpilased moodustavad kokku Sisekaitseakadeemia Üliõpilaskonna. Üliõpilased on esindatud kolmel tasandil – kursusevanem, üliõpilasesindus (ÜE) ja selle juhatus, mis moodustavad süsteemi, mille kaudu kõikide õpperühmade soovid ning mured jõuavad vajalike lahendusteni.

Sisekaitseakadeemia Üliõpilaskonna huve esindab ja kaitseb ÜE Juhatus nii akadeemia kui riigi tasandil. Juhatuse tegevuse aluseks on Õppurkonna põhikiri, millega on sätestatud üliõpilasesinduse õigused ja kohustused. Sisekaitseakadeemia Üliõpilaskonnal on täidesaatev kogu, mille moodustab 3–7-liikmeline juhatus, kelle valib igal aastal ÜE. Juhatuse peamisteks ülesanneteks on üliõpilaskonna huvide ning õiguste kaitsmine ja esindamine nii Sisekaitseakadeemias kui väljaspool seda. ÜE esindus väljastab ka üliõpilaspileteid.

Üliõpilaste huve kaitseb ja tudengielu juhib akadeemia üliõpilasesindus. Esindusse on alati valitud tublimaid üliõpilasi, mitmest endisest juhist on saanud ka akadeemia õppejõud. Paljud akadeemia vilistlased on üliõpilasesindusest kaasa saanud meeldejäävaid mälestusi ja väärtuslikke organiseerimiskogemusi.

Jätkuvalt on üliõpilasesinduse oluline tegevusvaldkond tudengite vaba aja sisustamine. Paljud üliõpilasesinduse liikmed on olnud kaasatud Tallinna tudengite kevad- ja sügispäevade korraldamisse. 

Sirvi