Avalduste esitamine

Üliõpilasesindus ootab kõigi üliõpilasesindusse kandideerijate avaldusi, motivatsioonikirju ja pilte ajavahemikul 13. - 31. märts aadressile esindus@list.sisekaitse.ee. Võimalus on tuua ka see isiklikult üliõpilasesindusse ruumi A-123a teisipäeval kell 12:00 - 13:00.

Üliõpilasesinduse juhatusse kandideerimine toimub ajavahemikul 10. - 14. aprill.

Sirvi