Info ja ajakava

SKA Üliõpilasesinduse tegevusega on võimalus liituda läbi kahe erineva valimise:

  • üliõpilasesinduse valimised
  • üliõpilasesinduse juhatuse valimised

Üliõpilasesinduse ja selle juhatuse valimised toimuvad kord aastas, kevadel. Esinduse liikmeteks ja esinduse juhatuse liikmeks saavad kandideerida I ja II kursuse kadetid (päästekolledži 4a. õppe puhul ka III kursus).

Üliõpilasesinduse liikmete kohad jaotuvad võrdselt kolledzite vahel. Iga kolledz saab hääletada ainult enda kolledzi kadettide poolt. 

Üliõpilasesinduse juhatus koosneb kolmest inimesest: esimehest ja kahest aseesimehest, vastavalt siis spordi, turunduse ja kommunikatsiooni valdkonnas. Juhatuse valimisõigus on vastsel Üliõpilasesindusel. Uue juhatuse volitused algavad 30 päeva pärast valimisi (seni kehtivad vana juhatuse volitused).

Miks kandideerida ning mis see sulle juurde annab?

  • Võimaluse näha SKA toimimise köögipoolt ning anda oma panus selle arendamisse!
  • Uusi kogemusi ja teadmisi väljastpoolt enda eriala!
  • Võimaluse töötada koos lõbusa ja teotahtelise meeskonnaga.
  • Võimaluse osaleda väljasõitudel. 
  • Saad esindada enda ja kaasüliõpilaste huve.
  • Väärtuslikku, tugevat ja laiahaardelist tutvuste pagasit kogu eluks!
  • Motiveerivat stipendiumi oma panuse eest.

Mida oodatakse kandideerijatelt?

Arvestada tuleb, et kui kandideerid Üliõpilasesindusse ning sa osutud valituks, siis oled Sa kohustatud osalema aktiivselt esinduse töös, osalema koosolekutel ning kaitsma SKA üliõpilaste huve. 

Ideaalse kandidaadi omadused: aktiivne, suhtlemisaldis, aus, kohusetundlik, teistega arvestatav, teotahteline, sõbralik, abivalmis, tähelepanelik, hea organiseerija, leidlik, visiooniga, ... Tundsid ennast ära? Siis oled Sa meie jaoks ideaalne!
 

Üliõpilasesinduse valimised 2017. aastal

Valimiste ajakava:

13.03 - 31.03 kandideerimisavalduste vastuvõtmine
03.04 kandidaatide nimekiri avaldatakse listis ja stendidel
03.04 - 07.04 valimised (meili teel)
08.04 valimistulemused tehakse teatavaks

 

 Juhatuse valimised:

10.04 - 14.04 avalduste saatmine

 


 

 

 

 

Sirvi