Asud siin: Avaleht

Avaleht

EL_SKA

Elekrooniline õppematerjal "Vanglateenistuja online sõnastik" on toeks korrektsiooni eriala üliõpilastele  erialase vene keele omandamisel. Algtasemel vene keelt kõnelev õppija omandab põhilise venekeelse sõnavara, mis on vajalik vene keelt kõnelevate isikutega suhtlemisel igapäevases töös taasühiskonnastavate  küsimuste lahendamisel. Põhiteemad: isikutega suhtlemine riskihindamise  läbiviimisel, suhtlemine/nõustamine individuaalse täitmiskava koostamisel. Kogu õppetüki sisu toetab nii erialase vene keele kui ka taasühiskonnastavate õppeainete õpiväljundite saavutamist ja igapäevase tööga toimetulekut.

Õpiobjektiga taotletakse, et õppija oskab:

  • lugeda ja mõista venekeelset teksti;
  • kuuata ja mõista venekeelset infot;
  • kasutada venekeelseid termineid riskihindamise läbiviimisel;
  • nõustada isikut vene keeles individuaalse täitmiskava koostamisel.

Õpiobjekt koosneb:

  • temaatilisest sõnastikust
  • audio- ja videomaterjalidest;
  • erinevate  enesekontrollitestidest

Elektrooniline õppematerjal on ette nähtud kasutamiseks nii auditooriumis kui ka isesisvalt. Orieteeruv õppimiseks kuluv aeg on 10-20 akadeemilist tundi.

 Autorist

 

Silvia Luige, Sisekaitseakadeemia justiitskolledži vangistuskorralduse õppetooli õpetaja.
Olen filoloogilise (eesti ja vene keel) ja õigusalase haridusega spetsialist. Oma õppetöös pean väga oluliseks e-õpet kui suurepärast enesearendamise võimalust. Olen veebipõhiste kursuste ja õpiobjektide autor - need käsitlevad õigusalaseid küsimusi ja keeleõpet vanglaametnikele.
 

Loodan, et õppematerjalist on kasu kõigile, kes ühel või teisel määral puutuvad kokku kinni peetavate isikute resotsialiseerimise küsimustega ja tunnevad huvi selle valdkonna venekeelse  sõnavara vastu.
 

 


 

 

 

Järgmine leht