Pääste, politsei ja tervishoiuvaldkonna õppurid harjutavad simulatsiooniga koostööd suurõnnetuste lahendamisel

15. detsembril toimus esimene Sisekaitseakadeemia ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppurite koostöö koolitus virtuaalses simulatsiooni keskkonnas. Õppuse eesmärk oli mängida läbi kogu kriisijuhtimise valdkonna juhtimise ja otsuste ahel, et arendada tulevaste päästekorraldajate, päästjate, politseinike ja tervishoiuvaldkonna töötajate koostööd. 

Artikli kohta loe lähemalt siit

Koolitatavate tagasisidest lähtuvalt võib öelda, et antud õppus täitis täielikult püstitatud eesmärgid ning harjutused olid grupile väga hästi arusaadavad. Õppus oli koolitatavate jaoks õpetlik, mis aitas mõista asutustevahelise info jagamise vajalikkust, et näha suuremat pilti. Ettepanekuna toodi välja, et antud koolitust võiks laiendada ka töötavatele brigaadidele kuna peetakse väga vajalikuks läbitud koolituse formaati, mis annab väga hea praktilise kogemuse. Läbitud koolitusel sai harjutada laiemalt sündmuste täitmist, meeskonnatööd, otsuste vastuvõtmist, pressitööd jne.

Koolituse tulemusena võib öelda, et antud 3D koolituskeskkond soosib kindlasti õppimist ja õppusega jäädi rahule. Koolitus oli huvitav ja arendav ning kindlasti soovitakse veel osaleda taolistel koolitustel.

Loe lähemalt...

Muraste simulatsiooniklassis õppisid PPK tudengid varjupaigamenetlust

Innovaatiliste Haridustehnoloogiate Keskusel (InHTK) oli taas võimalus koolitada Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži (PPK) tudengeid varjupaigamenetluse teemal. Koolitused toimusid 5. ja 12. novembril Murastes PPK simulatsiooniklassis.

Loe lähemalt...