Tule innovatsioonipäevale!

Sisekaitseakadeemia Innovaatiliste Haridustehnoloogiate Keskusel on hea meel teata järjekordsest innovatsioonipäevast, seekord siis järjekorranumbriga 5. Oleme taas koostanud huvitava ja inspireeriva programmi, et saaksime avastada uusi võimalusi meis eneses ja meie ümber.

Juubelihõnguline Sisekaitseakadeemia innovatsioonipäev kannab seekord alapealkirja „Piiludes horisondi taha“ – seda üsna mitmel põhjusel.  Kõik see, mis paljuski jääb esialgsest vaateväljast kaugemale, jõuab meile tahes-tahtmata järjest lähemale, olgu siis tegemist mõne uue innovaatilise leiu või võimalusega. Ebakindlustunne tuleviku turvalisuse suhtes on nagu pimeduse nurk, mis varjab meie eest ohte harjumuspärasele elukorraldusele või julgeolekule tervikuna.

Rohkem infot leiate siit.

Loe lähemalt...

Pääste, politsei ja tervishoiuvaldkonna õppurid harjutavad simulatsiooniga koostööd suurõnnetuste lahendamisel

15. detsembril toimus esimene Sisekaitseakadeemia ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppurite koostöö koolitus virtuaalses simulatsiooni keskkonnas. Õppuse eesmärk oli mängida läbi kogu kriisijuhtimise valdkonna juhtimise ja otsuste ahel, et arendada tulevaste päästekorraldajate, päästjate, politseinike ja tervishoiuvaldkonna töötajate koostööd. 

Artikli kohta loe lähemalt siit

Koolitatavate tagasisidest lähtuvalt võib öelda, et antud õppus täitis täielikult püstitatud eesmärgid ning harjutused olid grupile väga hästi arusaadavad. Õppus oli koolitatavate jaoks õpetlik, mis aitas mõista asutustevahelise info jagamise vajalikkust, et näha suuremat pilti. Ettepanekuna toodi välja, et antud koolitust võiks laiendada ka töötavatele brigaadidele kuna peetakse väga vajalikuks läbitud koolituse formaati, mis annab väga hea praktilise kogemuse. Läbitud koolitusel sai harjutada laiemalt sündmuste täitmist, meeskonnatööd, otsuste vastuvõtmist, pressitööd jne.

Koolituse tulemusena võib öelda, et antud 3D koolituskeskkond soosib kindlasti õppimist ja õppusega jäädi rahule. Koolitus oli huvitav ja arendav ning kindlasti soovitakse veel osaleda taolistel koolitustel.

Loe lähemalt...