Asud siin: Avaleht

Avaleht

Õpiobjekti eesmärk: Õpetada üliõpilasi vaatlema sündmuskohta, sh leidma ja fikseerima asitõenduslikku tähendust omavaid objekte ja jälgi ning neid kaasa võtma ning kõike korrektselt sündmuskoha vaatluse protokollis kajastama.

Õpiväljundid:

  • Teoreetiliste teadmiste omandamine sündmuskoha vaatluse taktikas
  • Teoreetiliste teadmiste praktikasse rakendamine

Eelteadmised: Teadmised menetlusõiguses ja kriminalistikas

Sisukord:

Õpiobjekt koosneb ühest terviklikust õppesimulatsioonist, milles sisalduvad:

  • Sündmuse olustiku virtuaane keskkond
  • Asitõenduslikku tähendust omavate objektide ja jälgede leidmisest, fikseerimisest, kaasa võtmisest ja vaatlusprotokolli kandmisest
  • Sisupõhistest kontrollküsimustest automaatse tagasisidega (hilisemas teoreetilises arutelus saab õppur valikuid argumenteerida põhjalikumalt)

Autor:

Riina Kroonberg

Sisekaitseakadeemia õigus- ja sotsiaalteaduste lektor
õigusteaduse magister
õpetamisvaldkonnad - õigus, menetlusõigus, sh kriminalistika

Tehniline abi: 

  • Vaiko Mäe
  • Marek Link
  • Liisa Laid
Järgmine leht