Uudised

121 värsket politseikadetti andsid lipuväljakul ametivande

Foto

Reedel, 1. oktoobril andis Sisekaitseakadeemia Tallinna õppekeskuse lipuväljakul traditsioonilise ametivande 121 uut politsei- ja piirivalvekadetti.

Traditsioonilise sündmuse lipuväljakul avas siseminister Kristian Jaani, kes tänas kadette tehtud valiku eest. „Iga mees ja naine on arvel, iga okas loeb, nagu ütlevad head kolleegid Kaitseväest. See kehtib täpselt samamoodi siin – siseturvalisuses. Aitäh, et olete valinud just selle ameti, teid kõiki on väga vaja,“ sõnas minister.  

Kadetid andsid ametivande pidulikult riigilipu juures, vandudes ustavust Eesti põhiseaduslikule korrale, tõotades vande järgselt täita ausalt ja kohusetundlikult teenistuskohustusi ning rakendada ametivõimu õiglaselt. Eesti sisejulgeoleku eest vastutavate ametnike read saavad lähiajal nende kadettide näol täienduse nii kriminaalpolitseis, korrakaitses kui ka piirivalves. Ametivande võttis vastu siseminister.

Kõik esimest korda politseiteenistusse astuvad isikud annavad ametivande järgmises sõnastuses: „Astudes politseiteenistusse, annan mina, … (ees- ja perekonnanimi), vande olla ustav Eesti põhiseaduslikule korrale, juhinduda kõrvalekaldumatult seadustest ning rakendada minule antud võimu õiglaselt ja erapooletult ning täita ausalt ja kohusetundlikult teenistuskohustusi.“

Oma tulevasi kolleege tervitasid ka Sisekaitseakadeemia rektor Marek Link, Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher, politsei- ja piirivalvekolledži direktor Kalvi Almosen ning akadeemiapere. Sisekaitseakadeemia rektori Marek Lingi sõnul ei ole Eestis just palju kõrgkoole, kus on vande andmine õppe oluline osa. „Sisekaitseakadeemia deviisiks on Verbis Aut Re, tõlkes sõna või teoga. Lühidalt tähendab see seda, et esimesel kohal on sõna, iseloomustamaks tarkust, valgust ja inimlikkust ning teisel kohal on tegu. Ma loodan, et käitute ka oma töös akadeemia lipukirja järgi – enne sõnaga ja siis alles teoga,“ sõnas rektor kadettidele.

Seaduse järgi peavad kadetid andma ametivande enne esimest õppepraktikat. Ametivande võtab vastu siseminister või Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor. Ametivannet andev politseiametnik loeb ette ametivande ja kirjutab alla ametivande tekstile. Allkirjastatud ametivannet säilitatakse politseiniku teenistuskäiku kajastavas toimikus kogu teenistuse jooksul.

Sisekaitseakadeemia üliõpilasesinduse liige Katre Meriloo andis esmakordselt üle tekli akadeemia silmapaistvale vilistlasele. Tekli pälvis endale siseminister Kristian Jaani.

Foto: Reelika Riimand, PPA