Uudised

2021. aasta parimad üliõpilaste teadustööd

Foto

15. detsembril autasustati Eesti teaduste akadeemias 2021. aasta parimaid üliõpilaste teadustöid.  Riiklikud preemiad anti välja kolmel õppeastmel ja kuues teadusvaldkonnas. Lisaks anti välja kaks tasemete ja valdkondade ülest peapreemiat ja mitmeid eripreemiaid.

Preemiavääriliseks tunnistati 75 tööd kolmes õppeastmes (rakendus- ja bakalaureuseõpe, magistriõpe, doktoriõpe) ja kuues teadusvaldkonnas (loodusteadused, tehnika ja tehnoloogia, arsti- ja terviseteadused, põllumajandusteadused ja veterinaaria, sotsiaalteadused, humanitaarteadused ja kunstid). Komisjonipoolse äramärkimise riikliku tänukirjaga sai 28 autorit.

Ka Sisekaitseakadeemia saab olla uhke kolme üliõpilase üle! Olger Nõmm pälvis riiklikul üliõpilaste teadustööde konkursil tehnika ja tehnoloogia valdkonnas magistriõppe üliõpilaste astmes konkursitöö „Vintraudse tulirelva padruni omaduste mõju lastud kuulidele jäävatele jälgedele“ eest auväärse 2. preemia ja Liisa Gatski pälvis konkursitöö „Digitaalmajanduse maksustamise vajalikkus ja võimalused Euroopa Liidus“ eest sotsiaalteaduste valdkonnas rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes väärika 3. preemia!

Ühe kahest Välisministeeriumi eripreemiast magistriõppe üliõpilasele pälvis konkursil Uku Arold magistritöö „Põhjala ja Balti riikide psühholoogilise kaitse süsteemide kontseptuaalsed ja praktilised alused“ eest. Õnnitlused Olgerile, Liisale ja Ukule ning tööde juhendajatele!

Eripreemia andsid välja Eesti teaduste akadeemia president ja  akadeemia riigiõiguse sihtkapital, Välisministeerium, Sotsiaalministeerium, Riigikogu Kantselei, Muinsuskaitseamet ning Kapten Uno Lauri Merekultuuri Sihtasutus. Samuti tunnustati parimate tööde juhendajaid.

Konkursi hindamiskomisjoni esimees, Tallinna Ülikooli inimgeograafia professor Hannes Palang avaldas rõõmu kahe asjaolu üle. „Esiteks, et vaatamata kõrghariduse rahastuse ümber toimuvale laekub konkursile endiselt palju kõrgetasemelisi töid, millest nii mõnigi võib meie tulevikku paremaks muuta. Ja teiseks, et ka neid on juurde tulnud, kes üliõpilaste uurimistöid oma eripreemiatega väärtustada aitavad,“ tunnustas ta osalejaid ja partnereid.

Teadusagentuurile esitati tänavu 495 konkursitööd, neist enim magistriõppe kategoorias. Valdkondade lõikes esitati enim töid sotsiaalteaduste valdkonnas, järgnesid loodusteadused ning humanitaarteadused ja kunstid.

Tänavusele konkursile esitati teadustöid 30 ülikoolist, mille seas on 15 välisülikooli.

Konkursi preemiafond oli kokku 80 727,79 eurot. Kõigi preemiasaajate nimekirja leiab siit.