Uudised

Aktiivne aprill akadeemias

Foto

Distantsõppe ja riigiüleste piirangutega aprilli kogunes palju sportlikke ja tervist toetavaid tegevusi ning need õnnestus kõik kenasti Triin Kravetsi pakutud lööklause „Aktiivne aprill akadeemias“ alla sobitada.

Kui Endomondo rakendus tegevuse lõpetas, oli kõhklusi, millist liikumiskampaania keskkonda selleks kevadeks valida, sest YuMuuv, mille kasuks lõpuks otsustasime, on kasutajatele tasuline ning alustades ei olnud teada, kui palju huvilisi meilt sellega liitub ehk kas me teenuse eest liiga palju ei maksa. Tundub, et valik oli õige ja kampaania õnnestus. Mõnel juhul oli tehnilisi raskusi liitumiseks, aga  YuMuuvi inimesed pakkusid tuge ning lõpuks tuli meie kampaaniasse sammude arvestajaid kokku 220, kellest juhendiga auhinnaloosis osalemiseks seatud 300 000 sammu piiri ületas jälgitud liikumisega 144.

YuMuuv kiidab ise enda keskkonna puhul eriti liikumisaktiivsuse valemit, mis võtab arvesse inimese vanust ja kehaparameetreid ning liikumistega saavutatud südame löögisagedust. Äpp kasutab intensiivsete minutite 100-lise eesmärgi tasemeks ühe päeva jaoks 20 minutit, mis on tehtud üle 65% maksimum pulsisagedusest ning lävendi arvutamiseks võetakse aluseks inimese hinnanguline maksimaalne pulss, mille arvutuslik valem on 206.9 - (0.67 x vanus).

Et meie kõigil potentsiaalsetel osalejatel pulsikellasid ei olnud, siis valisime lihtsama, sammude nutitelefoniga fikseerimise tee. YuMuuvi keskkond pakub optimaalseteks sammudeks keskmiselt 12000 päevas, sest teaduslike uuringutega ei ole leitud sellest sammude hulgast suuremate puhul täiendavat kasu tervisele, aga sinnamaani peaks iga lisaliigutus tervisele kasu tooma.

Akadeemia kampaanias valisime keskmiseks lävendiks 10000 sammu, arvestades, et jõutreeningu, rattasõidu või rühmatreeningute puhul ei saaks osalejad telefonidega koormust fikseerida ning et see oleks mõõduka pingutusega saavutatav võimalikult paljudele akadeemia kogukonna liikmetele.

Ehkki juhendis oli kirjas, et auhinnad vaid loositakse ning spordi FB grupis üleskutset jagades palusin kõigil liikujail valida enda jaoks sobiv tempo, tundus kogu ettevõtmine korraliku võistlusena. Juba esimese nädalaga täitis mõni osaleja kuuks ajaks seatud lävendi ja Johanna Mõtsar (PPK), Keity Vaistla ning Aive Lepvalts (mõlemad JK) ületasid aprillis lausa miljoni sammu piiri.

Näiteks töötajate kategoorias, kus oli osalejaid 51 ja registreeriti kokku kuu jooksul keskmiselt 369236 sammu ühe osaleja kohta, olid sammude kogumises teistest edukamad Liis Käämer, Ivo Kitsing ja Kristi Kulu. Kuna keskkond pakkus pulsikelladega liikujaile ka täiendavate andmete jälgimise võimalust, siis sellised andmetabelid näitasid töötajate kohta, et kõige rohkem kaloreid kaotas kampaania käigus Kaarel Kraus ja kõige suurema liikumisaktiivsuse protsendiga oli Tiina Karu.

Kokku jagati kampaanias osalejatele tunnustuseks üle 20 auhinna, sealhulgas toetas kampaaniat akadeemia spordiklubi kaudu mitme massaažipadja ja treeningkummidega ka Medpoint OÜ.

Kolledžite vaates tegid keskmiselt kõige rohkem, peaaegu nelisada tuhat sammu inimese kohta 29 justiitskolledži osalenut. Justiitskolledž kaasati ka 12.-18. aprillil peetud riigiametnike kilomeetrite kogumise võistlusesse, kus fikseeriti vaid GPSiga jälgitud distants ning vanglateenistuse edukamateks osutusid selles väljakutses vanglaametniku õppesse suunatud Lenno Pärnjõe ja Raili Laas.

Paralleelselt YuMuuvi liikumiskampaaniaga oli koostöös Terviseradadega kutsutud akadeemia inimesi aprillis ka terviseradadel treenimist sotsiaalmeedias jäädvustama. Hoolimata sellest, kas külastati ühte või kümmet terviserada, paistsid fotod ja videod meeleolukad ning osalenutelt kostis palju positiivset tagasisidet – kampaania pani neid avastama uusi paiku ning Terviseradade auhinnad olid lisaboonuseks.

Aprilliga algas ka akadeemia töötajatele tervise edendamise kompensatsiooni pakkumine Stebby platvormi kaudu, mis avardab seniseid võimalusi ja muudab töötaja jaoks kompensatsiooni kasutamise lihtsamaks.

Lisaks peeti tervise valdkonna loenguid, mida saab salvestustena ka tagantjärele vaadata (juba märtsis oli Remo Perli „Keelatud võtted spordis“, aprillis Marko Albertiga kohtumine ja tema soovitused vastupidavustreeninguks ning Indrek Viska loeng toidulisanditest) ja reklaamiti mitmeid virtuaaljookse. Kõik kirjeldatud tegevused liigituvad Tervisliku ülikoolilinnaku programmi alla. Kevadsemestril programmi raames korraldatud üritustesse on kaasatud Sisekaitseakadeemia spordiklubi, keda nendeks tegevusteks toetas Eesti Kultuurkapital.

Mais pakub liikumisele lisapõnevust GPS-kujundite joonistamise väljakutse ning piirangute leevendumise järel jätkame võistlustega värskes õhus, näiteks 26. mai tööpäeva lõppu on kavandatud akadeemia orienteerumise MV ning 27. mail oodatakse Viljandisse võistlema kõiki PPK kergejõustiklasi.

Juunist oktoobrini saavad huvilised akadeemiale pakutud sooduskoodiga (kümme) liituda Eesti 500 või Eesti 1000 kilomeetrite kogumise väljakutsega.

Aktiivset edasiliikumist kõigile!