Uudised

Analüüs terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse omavahelisest seosest

Foto

Ilmunud on sisejulgeoleku instituudi nooremteadur Oksana Belova-Daltoni koostatud analüüs „Terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vaheline seos“.  

Töös vaadeldakse üksikasjalikumalt mõningaid terrori- ja kuritegelike rühmituste üldisemaid sarnasusi ja analüüsi lõpus antakse ka põgus ülevaade terrorismi ning organiseeritud kuritegevuse vahelisest seosest Eestis. Oksana koostatud analüüsiga on võimalik tutvuda SIIN.