Uudised

Analüüs vabatahtlike päästjate, merepäästjate ja abipolitseinike kaasamise kitsaskohtadest

Foto

Alustame uut aastat värskete teadustöödega! Nimelt on ilmunud Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi nooremteaduri Diana Marnoti koostatud analüüs „Vabatahtlike päästjate, merepäästjate ja abipolitseinike kaasamise kitsaskohad“.

Eestis plaanitakse aasta-aastalt suurendada vabatahtlike arvu, kes kõrvuti riigiasutustega pakuvad elanikele korrakaitse- ja päästeteenuseid. Ühest küljest on riiklik eesmärk kaasata Eesti elanikkonda aina enam ühist turvalisust tagavatesse tegevustesse, teisest küljest on tõdetud, et nii Politsei- ja Piirivalveametit kui ka Päästeametit ootavad tulevikus personalipuudusest tulenevad probleemid. Sisejulgeoleku instituudi nooremteaduri Diana Marnoti koostatud analüüsis keskendutakse abipolitseinikele, vabatahtlikele päästjatele ja vabatahtlikele merepäästjatele ning nende praeguste tegevuste kitsaskohtadele.

Eesti elanikel on õigustatud ootus abile ja turvalisusele, mida on võimelised koostöös riigiasutustega pakkuma ka hästi varustatud ja koolitatud vabatahtlikud. Peamiseks järelduseks on tagada motiveeritud vabatahtlike tegevustele sobilikud tingimused ja süsteemne tugi. Uuringu tulemustest lähtuvad soovitused on indikatiivsed ja juhivad tähelepanu vabatahtlike ootustele.