Avalike projektide tasuvuse hindamine

Koolituse osalejal on arusaam avalike projektide tasuvuse hindamise loogikast ja levinumatest tehnikatest.

Eesmärk

Koolituse osalejal on arusaam avalike projektide tasuvuse hindamise loogikast ja levinumatest tehnikatest.

Sihtgrupp
Riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikud, kes osalevad eelarve koostamise ja täitmise ning strateegilise planeerimise protsessis.
Mittetulundussektoris riigi (sh ELi struktuurifondidest) rahastatud projektide planeerimise, hindamise ja teostamise protsessis osalejad.
Õpiväljundid

Koolituse tulemusel õppija:

 • Teab avalike projektide tasuvusanalüüsi loogikat ja põhimõisteid.
 • Analüüsib tasuvusanalüüsi teostamise vajadust, võimalusi ja piiranguid majandusotsuste tegemisel.
 • Tõlgendab avaliku projekti, programmi või poliitika tasuvusanalüüsi tulemusi.
 • Kasutab erinevaid avalike projektide tasuvuse hindamise (nt Euroopa Komisjoni, OECD ja Riigikantselei juhendmaterjale) juhendmaterjale.


Sisu
 • Tasuvuse hindamise vajadus ja funktsioon poliitika kujundamise, mõjude hindamise, riigieelarve koostamise ja strateegilise planeerimise protsessis.
  • Avalike projektide tasuvuse hindamise teoreetilised lähtekohad, võimalused ja piirangud.
  • Avalike projektide tasuvuse hindamise etapid.
  • Mõjude hindamine kui üks etapp avalike projektide tasuvuse hindamisel.
  • Mitterahaliste mõjude hindamine, nende rahasse arvutamise võimalused ja levinumad tehnikad.
  • Pikaajaliste mõjude võrdlemine, diskonteerimine, diskontomäära valik.
  • Alternatiivsed otsustuskriteeriumid tasuvusanalüüsis.

  Õppemeetodid: Auditoorne loeng praktiliste näidetega, praktiliste ülesannete lahendamine ja arutelu.


  Maht
  12 ak/h
  Kontakt
  koolitus@sisekaitse.ee

  Küsi pakkumist

  Küsi pakkumist

  Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.