Avaliku teenistuse eetika

Koolitus on praktilise suunitlusega, keskendudes Eesti avaliku sektori toimimispõhimõtetele, avalikule eetikale ja korruptsiooni ennetamise võimalustele.

Eesmärk

Osaleja tunneb ära tegelikke ja näilisi huvide konflikte ja laiemalt professioonieetika probleemolukordi ning nende lahendamise võimalusi.

Sihtgrupp
Riigi-ja KOV ametiasutuste ametnikud ja töötajad (avaliku teenistuse seaduse tähenduses).
Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

  • teab põhiväärtuseid, mis on omased avaliku sektori ja teenistuse toimimisele;
  • teab avaliku (teenistuse) eetika ning korruptsiooniga seotud põhimõisteid ja kontseptsioone;
  • tunneb ära ja lahendab pädevalt igapäeva töös eetilisi probleeme.
Sisu
  • Avaliku sektori ülesehitus ja toimimise põhimõtted, eetilise käitumise seos kvaliteetse riigivalitsemisega, erinevad rollid riigi toimimises, avaliku sektori töötaja võimalikud rollikonfliktid ning eetika-alased küsimused suhtluses avalike teenistujate ja erasektoriga;
  • avaliku eetika kontseptsioon, õigusaktid ning pehmed regulatsioonid: seadused, normid, eeskirjad, tavad;
  • korruptsiooni käsitlemine, selle riskide hindamine, ennetavate abinõude süsteemi ja kontrollimehhanismide rakendamine asutustes, huvide konflikt ja selle äratundmine ning ennetamine;
  • praktiliste juhtumite analüüs ning eetilise kompetentsi suurendamine.

Õppemeetodid:
Lühiloeng, diskussioon ja grupitöö. 
Diskussiooni ja grupitöö ülesannete valikul lähtutakse rühma koosseisust, päevakajalistest juhtumitest ja ametnikueetika nõukogu avaldatud seisukohtadest. 


Maht
8 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

15 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.