Avaliku teenistuse eetika juhtidele

Koolitus on praktilise suunitlusega, keskendudes Eesti avaliku teenistuse toimimispõhimõtetele, avalikule eetikale ja korruptsiooni ennetamise võimalustele.

Eesmärk

Osaleja teab avaliku teenistuse eetika peamisi norme ja regulatsioone, oskab neid rakendada ning teadvustab oma rolli avaliku teenistuse eetiliste normide ja hoiakute elluviimisel.

Sihtgrupp
Riigi- ja KOV ametiasutuste juhtivatel kohtadel töötavad ametnikud ja töötajad (avaliku teenistuse seaduse tähenduses).
Õpiväljundid

Koolituse läbinu

  • teab avaliku (teenistuse) eetika ja korruptsiooniga seotud põhimõisteid ja kontseptsioone ning põhiväärtuseid;
  • teab avalikule teenistusele rakendatavate õigusaktide ja avaliku eetika suhet; 
  • analüüsib enda kui juhi rolli tundmaks ära huvide konflikti olukordi ja lahenduste leidmise võimalusi ning juhi eeskuju tähtsust; 
  • oskab kasutusele võtta sobivaid meetmeid huvide konflikti ennetamiseks oma organisatsioonis. 


Sisu
  • Juhi roll, rollikonfliktid ja eetilised valikud pühendunud, asjatundliku ja usaldusväärse avaliku teenistuse kujundamisel;  
  • ühtsetel väärtustel põhinev organisatsioon avaliku teenistuse seaduse ja korruptsioonivastase seaduse valguses; 
  • eetiliselt probleemsed valdkonnad Eesti avalikus teenistuses;
  • tasakaal teadlikkusele suunatud tegevuste ja kontrollimeetmete vahel eetilise töökeskkonna kujundamisel;
  • ametniku eetikakoodeks ja selle rakendamine, ametnikueetika nõukogu tegevus ja nõukogu olulisimad seisukohad; 
  • praktiliste juhtumite analüüs ning eetilise kompetentsi suurendamine. 

Õppemeetodid : lühiloeng, diskussioon ja grupitöö.

Maht
8 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

1 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.