B-kategooria alarmsõidukijuhi algkoolitus

Koolituse tulemusel liikleb osaleja ohutult alarmsõidukiga.

Eesmärk

Koolituse tulemusel on õppijal teadmised ja oskused ohutuks
liiklemiseks alarmsõidukiga ja alarmsõidukijuhi eksami sooritamiseks.

Sihtgrupp
Ametnikud, kellel on tööülesannetest tulenev vajadus juhtida alarmsõidukit.
Õpiväljundid

Koolituse tulemusel õppija 

 • tunneb kaitsliku juhtimisstiili olemust
 • teab alarmsõidukite kasutamist reguleerivaid õigusakte
 • teab sõiduki juhitavust, teelpüsivust, kursikindlust ja seadmeid
 • kasutab alarmsõidukit juhtides ohutuid juhtimisvõtteid
 • juhib alarmsõidukit äärmuslikes liiklusolukordades järgides alarmsõidu taktikat ja arvestades selle iseärasusi
Sisu
 • Sõiduki kaitslik juhtimisstiil
 • Kaitsliku juhtimisstiili olemus. Ees seisvate ohtude aimamise oskus olenevalt liiklusoludest 
 • Alarmsõidukite kasutamist käsitlev seadusandlus
 • Alarmseadmed ja nende mõju liiklejatele (vilkuri nähtavuse ja sireeni kuuldavuse demonstratsioon) 
 • Alarmsõidu taktika
 • Sõidukile mõjuvad jõud
 • Sõiduki turvalisus
 • Alarmsõiduki juhtimine äärmuslikes liiklusolukordades

Koolitusel kasutatavad õppemeetodid: loeng, enesekontrolli testide lahendamine, situatsioonide analüüs,  erinevad rühmatööd, demonstratsioon, praktilised harjutused.

Maht
32 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.