B-kategooria alarmsõidukijuhi täienduskoolitus

Koolituse tulemusel kujunevad õppijal teadmised ja oskused ohutuks liiklemiseks alarmsõidukiga.

Eesmärk

Koolituse tulemusel on õppijal teadmised ja oskused ohutuks liiklemiseks alarmsõidukiga.

Sihtgrupp
Isikud, kellel on tööülesannetest tulenev vajadus juhtida alarmsõidukit.
Õpiväljundid

Koolituse tulemusel õppija

 • Kasutab kaitsliku sõidustiili

 • Teab alarmsõidukite kasutamist reguleerivaid õigusakte

 • Teab sõiduki juhitavust, teelpüsivust, kursikindlust ja alarmseadmeid

 • Kasutab alarmsõidukit juhtides ohutuid juhtimisvõtteid

 • Juhib alarmsõidukit äärmuslikes liiklusolukordades järgides alarmsõidu taktikat ja arvestades selle iseärasusi
Sisu
 • Sõiduki kaitslik juhtimisstiil

 • Kaitsliku juhtimisstiili olemus. Ees seisvate ohtude aimamise oskus olenevalt liiklusoludest

 • Alarmsõidukite kasutamist käsitlev seadusandlus

 • Alarmseadmed ja nende mõju liiklejatele

 • Alarmsõidu taktika

 • Sõidukile mõjuvad jõud

 • Sõiduki turvalisus
 • Alarmsõiduki juhtimine äärmuslikes liiklusolukordades

Õppemeetodid: loeng, enesekontrolli testide lahendamine, situatsioonide analüüs, erinevad rühmatööd, demonstratsioon, praktilised harjutused.

Maht
16 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.