Uudised

CEPOLI-i delegatsiooni visiit

foto

4. mail külastas Sisekaitseakadeemiat CEPOL-i (Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti) uus tegevdirektor Maria Monserrat Marin Lopez. Delegatsiooni kuulusid veel CEPOL-i põhitegevuste juht Mailis Pukonen ning partnerlussuhete eest vastutav ametnik Peter Stauber.

Tegemist oli tutvumisvisiidiga, mille käigus CEPOL-i juht soovis saada ülevaadet Eesti õiguskaitse valdkonna ametnike koolitamisest ning ootustest CEPOL-ile. Muuhulgas peatuti CEPOL-i jaoks aktuaalsetel teemadel nagu uue magistriprogrammi väljatöötamine, eelarve tõhus kasutamine ning reageerimine muutuvatele koolitusvajadustele. Arutati ka koostööd EL teiste justiits- ja sisevaldkonna asutustega, et koolituspakkumised oleksid koordineeritumad vältimaks dubleerimist ja lünki.

Sisekaitseakadeemia tutvustas CEPOL-i esindajatele meie integreeritud haridusmudelit, politseiametnike koolitamise põhimõtteid, magistriõpet, osalemist CEPOL-i tegevustes, kaugseire keskuse tegevust ja arendamise plaane, e-õppe pakkumise kogemusi ning simulatsiooni kasutamist õppetöös ja partnerasutuste ametnike koolitamisel ja hindamisel.

Lisaks kohtus CEPOL-i delegatsioon Politsei- ja Piirivalveameti ning Siseministeeriumi esindajatega. Ehkki kohtumised jäid CEPOL-i juhi tiheda ajakava tõttu soovitust lühemaks, möödusid need asjalike aruteludena, mille käigus tekkis mitmeid edasiarendamist väärivaid ideid.