Kontaktid

Chris Eljas
süüteomenetluse õppetool
juhataja-lektor
696 5540
5161769
Chris.Eljas [at] sisekaitse.ee
, Tallinn, Kase tn 61, 12012
Ametijuhend